Grafzerk van Coenraad van Malsen

, grafzerk, BK-NM-8657-A

Een grafzerk van hardsteen met beeldhouwwerk. Grafzerk van Coenraad van Malsen. Afkomstig van de oude Abdij te Bern bij Heusden, van de hofstede het Klooster (Gemeente Kerkwijk). Op de zerk het opschrift (in diplomatische tekstweergave): Hic . jacet . sepult' . / Revered . dns . Conrad'. de . malsem…

Willem de eerste heer van Schagen,…

anoniem, grafzerk, BK-NM-10354

Een grafzerk van hardsteen (Namense) waarop gebeeldhouwd in vlak reliëf de liggende figuren van Willem de eerste heer van Schagen, gestorven 1473 en zijne gemalin Aleyt van Hodenpijl. De heer is in volledige wapenrusting, de vrouw in lang gewaad. De voeten van beide figuren rusten op hunne…

Grafzerk van Otto van Boetselaar…

, grafzerk, BK-NM-8657-D

Een grafzerk van hardsteen met beeldhouwwerk. Grafzerk van Otto van Boetselaar van Asperen. Afkomstig van de oude Abdij te Bern bij Heusden, van de hofstede het Klooster (gemeente Kerkwijk). Op de zerk O(tto) (de) B(oetzelaer). Randschrift (diplomatische tekstweergave): Hic . jacet . sepul / tus .…

Fragment van een grafzerk met…

, 1497, grafzerk, BK-NM-8657-B-3

Fragment van de linkerzijkant van de grafzerk van Arent van Malsen. Het fragment heeft een rondschrift: N SOEN (?) en in het middenveld een kroon op een helm. Het fragment hoort bij zeven fragmenten van een incomplete grafzerk (BK-NM-8657-B-1 t/m BK-NM-8657-B-8).

Fragment van een grafzerk met…

, 1497, grafzerk, BK-NM-8657-B-4

Fragment van de rechterzijkant van de grafzerk van Arent van Malsen. Het fragment heeft een rondschrift: XCVII IS GHESTORVEN en bladranken op het middenveld. Het fragment hoort bij zeven fragmenten van een incomplete grafzerk (BK-NM-8657-B-1 t/m BK-NM-8657-B-8).

Fragment van een grafzerk met…

, 1497, grafzerk, BK-NM-8657-B-5

Fragment van de linkerzijkant van de grafzerk van Arent van Malsen. Het fragment heeft een rondschrift en bladranken op het middenveld. Het fragment hoort bij zeven fragmenten van een incomplete grafzerk (BK-NM-8657-B-1 t/m BK-NM-8657-B-8).

Fragment van een grafzerk met…

, 1497, grafzerk, BK-NM-8657-B-7

Fragment van het middenveld van de grafzerk van Arent van Malsen. Op het fragment is een band met noppen afgebeeld (deel van de helm). Het fragment hoort bij zeven fragmenten van een incomplete grafzerk (BK-NM-8657-B-1 t/m BK-NM-8657-B-8).

Fragment van een grafzerk met…

, 1497, grafzerk, BK-NM-8657-B-2

Fragment van de rechterzijkant van de grafzerk van Arent van Malsen. Het fragment heeft een rondschrift: N ARENT VAN en in het middenveld een wapen binnen bladranken. Het fragment hoort bij zeven fragmenten van een incomplete grafzerk (BK-NM-8657-B-1 t/m BK-NM-8657-B-8).

Fragment van een grafzerk met…

, 1497, grafzerk, BK-NM-8657-B-8

Fragment van de bovenrand van de grafzerk van Arent van Malsen. Het fragment is in relief versierd met lijnen. Het fragment hoort bij zeven fragmenten van een incomplete grafzerk (BK-NM-8657-B-1 t/m BK-NM-8657-B-8).

Fragment van een grafzerk met…

, 1497, grafzerk, BK-NM-8657-B-6

Fragment van de linkerzijkant van de grafzerk van Arent van Malsen. Het fragment heeft een rondschrift: S VAN MA en bladranken op het middenveld. Het fragment hoort bij zeven fragmenten van een incomplete grafzerk (BK-NM-8657-B-1 t/m BK-NM-8657-B-8).