Bouwfragment

anoniem, ca. 1546, bouwfragment, BK-NM-3077

Een gedeelte van een balksleutel, waarop het jaartal 1546.

Houten fragment, versierd met…

anoniem, ca. 1700, bouwfragment, BK-16557-B-3

Houten fragment, versierd met snijwerk. Het fragment heeft een uitwaaierende vorm, opgebouwd uit tegengestelde S-vormige voluten, in het midden onderaan bijeengehouden door een staand acanthusblad. Rondom een rank van vruchten; onderaan een floraal motief.

Console van wit en goud beschilderd…

anoniem, 1740 - 1760, bouwfragment, BK-1953-4-A

Console van wit en goud beschilderd lindehout, meubelfragment. De dekplaat wordt omsloten door een halfronde lijst, gevat tussen twee profiellijsten. Links rust deze plaat op een gebroken C-voluut, waaromheen acanthusblad; rechts op een gestrekte S- en C-voluut, omgeven door rozentakken. De…

Druiper van hout

anoniem, ca. 1600 - ca. 1699, bouwfragment, BK-NM-10836

Houten druiper in kroonlijstvorm met tandlijst, uitlopende in een eikel. De sporen van beschildering met arabesken zijn nog aanwezig. Mogelijk een meubelfragment.

Fragment van een in olijfgroen met…

anoniem, 1790, bouwfragment, BK-1957-72-C

Fragment van een olijfgroen met goud geschilderde betimmering, bestaande uit vier houten lijsten, versierd met een vegetatieve eierlijst. Zie tevens: BK-1957-72, BK-1957-72-a/b en d/i.

Bouwfragment

anoniem, ca. 1400 - ca. 1950, bouwfragment, BK-18861-A

Een zwart geverfd ruitvormig ornament, vermoedelijk afkomstig van een voordeur. Het paneel met schuin oplopende kanten is bovenaan afgeplat, waarbinnen een uitgesneden bladrozet. De buitenrand is met een parelrand afgezet. Zie tevens: BK-18861-b/c.

Onderzijde van een pilaster van…

anoniem, pilaster, BK-NM-5008

Onderste gedeelte van een pilaster, van gebakken aarde.

Fragment

anoniem, ca. 1400 - ca. 1950, fragment, BK-NM-8413-B

Een fragment bouwkundig versierd van gebakken aarde rondom met verdiepte driehoeken. Gevonden bij de doorgraving van de grote weg van Utrecht naar Vreeswijk tegenover het huis "de Wiers" bij het uitvoeren van de Rijks werken van het Kanaal Amsterdam-Merwede. Samen met inv. nr. BK-NM-8413-A.

Bouwfragment, gevonden bij huis "De…

, ca. 1400 - ca. 1950, fragment, BK-NM-8419

Een fragment bouwkundig versierd van gebakken aarde rondom met verdiepte driehoeken. Gevonden bij de doorgraving van de grote weg van Utrecht naar Vreeswijk tegenover het huis "de Wiers" bij het uitvoeren van de Rijks werken van het Kanaal Amsterdam-Merwede.

Bouwfragmenten

, zandsteen, BK-NM-6011

Zes stukken zandsteen, vormende een boog. Ovaalvormige veil de boeuf met boven en onder en aan de zijkanten een cherubkop. Afkomstig uit Gorinchem.