Grafzerk van Coenraad van Malsen

, grafzerk, BK-NM-8657-A

Een grafzerk van hardsteen met beeldhouwwerk. Grafzerk van Coenraad van Malsen. Afkomstig van de oude Abdij te Bern bij Heusden, van de hofstede het Klooster (Gemeente Kerkwijk). Op de zerk het opschrift (in diplomatische tekstweergave): Hic . jacet . sepult' . / Revered . dns . Conrad'. de . malsem…

Willem de eerste heer van Schagen,…

anoniem, grafzerk, BK-NM-10354

Een grafzerk van hardsteen (Namense) waarop gebeeldhouwd in vlak reliëf de liggende figuren van Willem de eerste heer van Schagen, gestorven 1473 en zijne gemalin Aleyt van Hodenpijl. De heer is in volledige wapenrusting, de vrouw in lang gewaad. De voeten van beide figuren rusten op hunne…

Fragmenten van gevelhals afkomstig…

, 1719, fragment, BK-NM-8665

Fragmenten van een hardstenen gevelhals. Afkomstig van een in 1880 afgebroken huis aan de Prinsengracht bij de Spiegelstraat te Amsterdam. Gedateerd.

Grafzerk van Otto van Boetselaar…

, grafzerk, BK-NM-8657-D

Een grafzerk van hardsteen met beeldhouwwerk. Grafzerk van Otto van Boetselaar van Asperen. Afkomstig van de oude Abdij te Bern bij Heusden, van de hofstede het Klooster (gemeente Kerkwijk). Op de zerk O(tto) (de) B(oetzelaer). Randschrift (diplomatische tekstweergave): Hic . jacet . sepul / tus .…