Ruit, fragment met cartouche met…

anoniem, 1575 - 1600, ruit, BK-CLXIII-N

Fragment van een cartouche waarin de opschrift: SUZANNA WERDE VERSOCHT TEN ONEEREN OM TE VIOLEEREN..............BIJ MIJN ARIENSZ 1592. Opmerking: Onderdeel van de groep BK-CLXIII-a t/m r.

Voet en stam van een roemer

anoniem, roemer, BK-NM-498

Voet en stam van een roemer.

Kelk van een kelkglas, versierd met…

anoniem, 1725 - 1750, kelkglas, BK-1966-61

Oorspronkelijk platte voet en balustervormige stam. Conische kelk, aan de onderzijde gebogen. Radgravure voorstellende een moeder met aan de hand twee kinderen, een jongen en een meisje. Links van haar een geldkist met erop een waakhond. Rechts een poly. Naast de poly een vaas met bloemen. Boven de…

Voet, stam en een deel van de kelk…

anoniem, ca. 1600 - ca. 1700, fluitglas, BK-NM-9812

Oorspronkelijk gegraveerd met een versierde knoop en op de kelk aan de ene zijde het Engelse wapen (gequarteleerd een en vier, drie lelies en drie kruipende leeuwen); aan de andere zijde een gemuilde beer, staande tegen een boom, waaraan hij geketend is. Om beide wapens de spreuk "Honi soit, qui mal…

Voet, stam en deel van de kelk van…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1700, kelkglas, BK-KOG-1709

Platte voet met omgeslagen rand. De stam opgebouwd uit een holle, vierlobbige baluster en drie schijven. Er mist een deel van de trechtervormige kelk. Bodemvondst.

Standring, bodem en deel van de…

anoniem, ca. 1600 - ca. 1650, Spechter, BK-NM-497

Spechter van grijzig glas op geknepen standring. Wand met wafelpatroon.

Voet en een deel van het lichaam…

anoniem, ca. 1550 - ca. 1700, kometenbeker, BK-KOG-1710

Beker met ingestoken bodem. Geribde standring. Cilindervormig lichaam. Onder een geribde draad zijn drie schuine gegolfde draden van blauw glas aangebracht, die eindigen in klauwen. Bodemvondst.

Fragmenten uit het wrak van de…

anoniem, 1693 - 1702, fragment, NG-1975-87-ME

Dertien ongeidentificeerde geërodeerde fragmenten. Scherven aardewerk. Koperen strip met versiering, 2 stukken van een zeskantige moer of staaf.

Deel (scherf) van kopje van…

anoniem, 1675 - 1710, kop, BK-NM-1010-316-B

Zie BK-NM-1010-316-A.