Fragment van een lampje van…

anoniem, verlichting, BK-NM-14374-A

Fragment van een lampje van gebakken aarde; scherf steenrood. Op een korte smalle cilindervormige steun rust een ondiep bakje met vlakke bodem en een tuitje.Op de liprand is een oor bevestigd. De buitenkant van het bakje is bedekt met een kleurloos loodglazuur. Opmerking: gevonden bij de restauratie…

Fragment van een doopkleed van…

doopkleed, BK-1968-97

Fragment van een doopkleed van batist. Afgeknipt.

Hemel van een baldakijn

anoniem, meubilair, BK-NM-9677

Eikenhouten hemel van een baldakijn. Mogelijk kerkmeubilair.

Hemel van een baldakijn

anoniem, meubilair, BK-NM-9675-A

Eikenhouten hemel van een baldakijn, uitgevoerd in laat-Gotische stijl. Mogelijk kerkmeubilair.

Hemel van een baldakijn

anoniem, meubilair, BK-NM-9675-B

Eikenhouten hemel van een baldakijn uitgevoerd in laat-Gotische stijl. Mogelijk kerkmeubilair.

Hemel van een baldakijn

anoniem, meubilair, BK-NM-9678

Eikenhouten hemel van een baldakijn. Mogelijk kerkmeubilair.

Hemel van een baldakijn

anoniem, meubilair, BK-NM-9676

Eikenhouten hemel van een baldakijn. Mogelijk kerkmeubilair.

Fragmenten van een grafsteen

, grafsteen, BK-NM-8037

Fragmenten van een grafsteen met sporen van beeldhouwwerk, het bovenlijf veen figuur in biddende houding. Gevonden in Enkhuizen.

Willem de eerste heer van Schagen,…

anoniem, grafzerk, BK-NM-10354

Een grafzerk van hardsteen (Namense) waarop gebeeldhouwd in vlak reliëf de liggende figuren van Willem de eerste heer van Schagen, gestorven 1473 en zijne gemalin Aleyt van Hodenpijl. De heer is in volledige wapenrusting, de vrouw in lang gewaad. De voeten van beide figuren rusten op hunne…

Onderzijde van een pilaster van…

anoniem, pilaster, BK-NM-5008

Onderste gedeelte van een pilaster, van gebakken aarde.