Burgerzaal, Paleis op de Dam,…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-37

Sculptuur Water (?) in de…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-45

Ornamentele paneelvulling in de…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-53

Burgerzaal, Paleis op de Dam,…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-43

Galerij met deuren die toegang…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-21

Sculptuur /basreliëf Brutus…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-11

Portret van Kolleté, en face

Roland Napoleon Bonaparte, 1883 - 1884, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-12-14

Groepsportret van Surinamers op de…

Roland Napoleon Bonaparte, 1883 - 1884, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-12-4