Métal (onbekend bouwwerk) (pl. 2)

Germaine Krull, ca. 1927 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-2

Métal (onbekend bouwwerk) (pl.50)

Germaine Krull, ca. 1927 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-50

Métal (pl .17)

Germaine Krull, ca. 1925 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-17

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl. 48)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-48

Métal (De Hef, Rotterdam ?) (pl.36)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-36

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl.31)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-31

Métal (De Hef, Rotterdam ?) (pl.43)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-43

Paard in de wei

L. Lorjé jr., 1905 - 1906, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-5-4

Portret van Stephen Bourgeois

anoniem, 1890 - 1920, fotomechanisch procedé, RP-F-00-2404

St. Bourgeois

Gezicht op de Rijn bij Altenahr,…

Photochrom Zürich, ca. 1900 - ca. 1920, fotomechanisch procedé, RP-F-2002-88