Stad Brussel, penning geschonken…

Laurent Joseph Hart, 1838, erepenning, NG-VG-1-3818-A

Bronzen penning. Voorzijde: gevleugelde vrouw met lauwerkrans, voorstellende stad Brussel, zit optroon, waartegen wapenschild, boeken en banderol met opschrift rusten; in haar linker-hand houdt zij krans, in rechter pen, waarmee zij op afgebroken zuil, waar zich slangomheen kronkelt, schrijft;…

Willem I, koning der Nederlanden,…

Auguste Francois Michaut, 1819, erepenning, NG-VG-6-99

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld binnen myrtekrans

Frederika Louise Wilhelmina,…

Jean Henri Simon, 1820, erepenning, NG-VG-6-108-A

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee gekroonde leeuwen boven wimpel met opschrift binnen sierrand

Willem I, koning der Nederlanden,…

Auguste Francois Michaut, 1819, erepenning, NG-VG-6-100

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld binnen myrtekrans

Willem I, koning der Nederlanden,…

Auguste Francois Michaut, 1819, erepenning, NG-VG-6-101

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld binnen myrtekrans

Frederika Louise Wilhelmina,…

Jean Henri Simon, 1820, erepenning, NG-VG-6-108

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee gekroonde leeuwen boven wimpel met opschrift binnen sierrand

Willem II, koning der Nederlanden,…

Johannes Petrus Schouberg, 1840 - 1841, erepenning, NG-VG-6-110

Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld binnen krans van myrtebladeren

Willem I, koning der Nederlanden

Adolphe Jouvenel, 1819, erepenning, NG-VG-6-101-A

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco

Willem I, koning der Nederlanden

Joseph Pierre Braemt, 1817, erepenning, NG-VG-6-103

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld binnen krans van olijftakken

Sacha Tanja Penning

Guus Hellegers, 2005, prijspenning, NG-2016-5

Vrijwel vierkante bronzen penning, deels gepolijst. Voorzijde: vrouw (Sacha Tanja), van achteren weergegeven met zichtbaar haar rechterschouder en gedeelten van haar nek en haar, houdt deze penning in haar handen, waarop zelfde scene weer te zien is (Droste-effect), met aan linkerzijde verdiept…