Erepenning

anoniem, 1677, keten, NG-NM-9883

De ketting bestaat uit geprofileerde, ovale schakels. Met een haak en rond oog is er een platte ovale lijst met daarin een penning aan bevestigd. Op de voorzijde van de penning is een driemaster gegraveerd; op de spiegel en op de vlag in de grote mast het monogram VOC voor de Verenigde Oostindische…

Maurits Cornelis van Hall,…

Samuel Cohen Elion, 1856, erepenning, NG-VG-1-4082

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Internationale wedstrijd van…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1879, erepenning, NG-VG-1-4319

Bronzen penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als vrouw met in rechterhand voorhamer, die op aambeeld rust. Naast en achter haar een stoommachine, rad en anker. Naast haar staat een man, voorstellende Nederlands-Indië, die rechterhand op haar schouder legt en in zijn linkerhand een suikerriet…

Jan Heemskerk Az., minister van…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1868, erepenning, NG-VG-1-4232

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zittende vrouw met lauwerkrans, voorstellende Geschiedenis, schrijft in boek binnen omschrift; afsnede: jaartal

Jacob van Lennep, voorzittend…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1866, erepenning, NG-VG-1-4223

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man. Keerzijde: opschrift onder alziend oog in stralende driehoek.

Verbouwing van de stadsschouwburg…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1873 - 1874, erepenning, NG-VG-1-4286

Bronzen penning. Voorzijde: gekroonde vrouw met wapenschild, voorstellende stad Amsterdam, zit op troon op verhoging; om haar heen drie Muzen, waarvan een met hamer en beitel aan buste werkt, tweede palet met penselen en staf in handen houdt en derde met passer op afbeelding van gebouw tekent; voor…

Frederik, prins der Nederlanden,…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1866, erepenning, NG-VG-1-4220

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door alziend oog in stralende driehoek houdt Nederland, voorgesteld als gekroonde vrouw, winkelhaak en cirkel in linkerhand en legt met andere hand lauwerkrans op altaar, waarop grootmeesterteken

Opening van de eerste spoorlijn in…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1868, erepenning, NG-VG-1-4233

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.

H.W. Roelants, luitenant-kolonel…

Pauwels & Zn, 1864, erepenning, NG-VG-1-4196

Bronzen penning. Voorzijde: gehelmd wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen tot krans samengebonden lauwer- en eiketak; rand: signatuur

Michiel Adriaansz. de Ruyter

Pieter van Abeele, 1667, historiepenning, NG-VG-1-999

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gehelmd wapenschild.