Boerenoorlog, penning geslagen ter…

Emil Fuchs, 1902, erepenning, NG-1194

Bronzen penning. Voorzijde: gehelmde soldaat steekt zwaard in schede; op achtergrond in richting van haven opmarcherende legercolonne en opgaande zon, waarin woord PAX geschreven staat. Keerzijde: onder opschrift: engel met takje in hand knielt neer bij ter aarde liggende jongeman, wiens…

Jhr. Francois Frederik de…

anoniem, 1888, erepenning, NG-NM-8835

Bronzen penning. Voorzijde: een baai omringd door heuvels met vurende schepen op de voorgrond. Keerzijde: Omschrift: AAN VICE-ADMi Jhr F. DE CASEMBROOT VAN ZIJN OUD ETAT-MAJOR 1888. In het midden opschrift: Zr Ms MEDUSA / SIMONOSEKI / 11 JULI 1863; boven en onder opschrift gestileerde guirlandes met…

Otto Venius

Jean Henri Simon, 1816 - 1834, historiepenning, NG-VG-1-670-A

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Stad Brussel, penning geschonken…

Laurent Joseph Hart, 1838, erepenning, NG-VG-1-3818-A

Bronzen penning. Voorzijde: gevleugelde vrouw met lauwerkrans, voorstellende stad Brussel, zit optroon, waartegen wapenschild, boeken en banderol met opschrift rusten; in haar linker-hand houdt zij krans, in rechter pen, waarmee zij op afgebroken zuil, waar zich slangomheen kronkelt, schrijft;…

Brief van Felix de Merode aan lord…

Julien Gabriel Leclercq, 1838, erepenning, NG-VG-1-3805

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Willem I Frederik, koning der…

Joseph Pierre Braemt, 1817, erepenning, NG-VG-1-3365-B

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco

Johannes Jacobus Vitriarius,…

Martin Holtzhey, 1742, erepenning, NG-VG-1-2346

Bronzen penning. Voorzijde: portret man binnen omschrift; opschrift

Penning geschonken aan C.L.W.…

Johan Philip Mathias Menger, 1877, penning, NG-1999-16

Bronzen penning, origineel van goud werd aan hem verleend voor het afstaan van voorwerpen door hem op Nova Zembla gevonden. Voorzijde: portret van een man, Z.M. Koning Willem III, naar rechts kijkend met baard in relief.

Erepenning jhr. mr. B.C. de Jonge,…

Oswald Wenckebach, 1937, erepenning, NG-2005-6

Erepenning jhr. mr. B.C. de Jonge, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Vz borstbeeld van naar rechts gekeerde man, en profil weergegeven, in uniform met hoge kraag; omschrift en opschrift; kz: gehelmd wapen, gedragen door leeuw en adelaar, binnen omschrift.

Eerbetoon aan de Franse…

Johann Heinrich Schepp, naar Franciscus Hemsterhuis, naar Pieter van Damme, 1784, erepenning, NG-2006-57

Bronzen penning. Voorzijde: kop van een klassicistische vrouw naar links, met opgestoken haar uitlopend in een olifantenkop, met op haar hoofd een kleine kroon; hieronder een (antiek) roer met vis en embleem VOC, waaromheen geslingerd een lauwertak; met omschrift, gemerkt. Keerzijde: opschrift…