Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Stad Luik, penning uitgereikt voor…

Léonard Jéhotte, 1828, erepenning, NG-VG-6-93

Bronzen penning. Voorzijde: blanco veld onder eikekrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Willem I, koning der Nederlanden,…

Auguste Francois Michaut, 1819, erepenning, NG-VG-6-101

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld binnen myrtekrans

Stad Leeuwarden

Tjeerd Keikes, 1836, erepenning, NG-VG-6-90

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stadhuis van Leeuwarden. Keerzijde: opschrift boven blanco veld binnen omschrift

Stad Geldenaken, ter ere van Willem…

Jean Henri Simon, 1820, erepenning, NG-VG-6-107

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld onder wpaenschild binnen omschrift

Trouwen dienst bij de landmacht

Jean Henri Simon, 1825, erepenning, NG-VG-11-68

Bronzen penning. Voorzijde: gekroonde hermelijnen mantel; daarop letter W. Keerzijde: gekroond wapenschild, omgeven door vaandels, een kanon, anker, trom, geweer, hellebaard, stapel kogels, harnas, degen e.d. binnen omschrift; afsnede: signatuur

Willem II, koning der Nederlanden,…

David van der Kellen (1804-1879), 1841, erepenning, NG-VG-6-85-A

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild, bekroond met twee vlaggen, die door lint met opschrift verbonden worden, geflankeerd door twee matrozen boven wimpel met opschrift binnen sierrand

Frederik, prins der Nederrelanden

Johannes Petrus Schouberg, 1829 - 1849, erepenning, NG-VG-6-109

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco

Maatschappij van Weldadigheid

van de Goen & Co., 1818, erepenning, NG-VG-6-91

Bronzen penning aan draagoog en draagring. Voorzijde: vrouw, voorstellende Weldadigheid, zittend bij altaar, houdt omgekeerde, gevulde hoorn van overvloed in hand, waar naakt jongetje vruchten uitpakt binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans en omschrift

Loge "La Charite", penning…

anoniem, 1834, erepenning, NG-VG-6-122

Papieren penning. Voorzijde: alziend oog in midden van twee elkaar overlappende driehoeken tussen troffel en hamer, boven twee gekruiste lauwertakken en ster binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans, omschrift en sierrand.