2 resultaten gevonden


Julien Gabriel Leclercq, 1838, erepenning, NG-VG-1-3805

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Julien Gabriel Leclercq, 1838, erepenning, NG-VG-1-3806

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift boven eikekrans met lintenbinnen omschrift