7 resultaten gevonden


Johannes Michiel Lageman, 1787, erepenning, NG-VG-1-2933

Zilveren penning met gat erin. Voorzijde: Vrijheid met gevulde hoorn van overvloed en vrijheidshoed op speer, zit naast altaar, waaraan wapenschild hangt; soldaat in Romeins tenue verdedigt haar tegen aanstormende vijanden; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift onder trophee, opgebouwd uit…

Johannes Michiel Lageman, 1802, erepenning, NG-VG-1-3119

Eenzijdige zilveren penning. Voorzijde: bijenkorf, staande op altaar tussen rozestruik en zonnebloem, beschenen door opgaande zon binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: blanco

Johannes Michiel Lageman, 1784 - 1785, erepenning, NG-VG-10-113

Ontstaan van gewapende genootschappen in Nederland, penning uitgereikt aan G.R. van Wesel, lid van het wapengenootschap 'Tot nut der schutterij'. Zilveren penning met gat erin aan draagring. Voorzijde: bestraald door zonlicht staat Vrijheid met hoed op speer in linker- en eikekrans in uitgestrekte…

Johannes Michiel Lageman, 1810, erepenning, NG-VG-6-87

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans en omschrift

Johannes Michiel Lageman, 1784 - 1785, erepenning, NG-VG-10-94

Zilveren penning. Voorzijde: bestraald door zonlicht staat Vrijheid met hoed op speer in linker- en eikekrans in uitgestrekte rechterhand op voetstuk, terwijl zij juk, ketens en toorts vertrapt; links: vurend burgercorps, rechts: marcherend burgercorps; op voorgrond: trommel, tent, geweren binnen…

Johannes Michiel Lageman, 1784, erepenning, NG-VG-1-2878-A

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht vertrapt Vrijheid met eikenkrans en vrijheidshoed op lans, staande op sokkel, juk ketens en toorts; op achtergrond exercerende burgercorpsen, tent, geweren, trommel e.d. binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: krans uit samengebonden…

Johannes Michiel Lageman, 1802, erepenning, NG-VG-1-3118

Zilveren penning. Voorzijde: bijenkorf, staande op altaar tussen rozestruik en zonnebloem, beschenen door opgaande zon binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift binnen bladerkrans