9 resultaten gevonden


Jacob Samuel Cohen Elion, 1866, erepenning, NG-VG-1-4220

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door alziend oog in stralende driehoek houdt Nederland, voorgesteld als gekroonde vrouw, winkelhaak en cirkel in linkerhand en legt met andere hand lauwerkrans op altaar, waarop grootmeesterteken

Jacob Samuel Cohen Elion, 1868, erepenning, NG-VG-1-4232

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zittende vrouw met lauwerkrans, voorstellende Geschiedenis, schrijft in boek binnen omschrift; afsnede: jaartal

Noach van der Waals Jacob Samuel Cohen Elion, 1879, erepenning, NG-VG-1-4319

Bronzen penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als vrouw met in rechterhand voorhamer, die op aambeeld rust. Naast en achter haar een stoommachine, rad en anker. Naast haar staat een man, voorstellende Nederlands-Indië, die rechterhand op haar schouder legt en in zijn linkerhand een suikerriet…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1870, erepenning, NG-VG-1-4246

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen eikenkrans.

Jacob Samuel Cohen Elion, 1866, erepenning, NG-VG-1-4223

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man. Keerzijde: opschrift onder alziend oog in stralende driehoek.

Jacob Samuel Cohen Elion, 1883, erepenning, NG-170

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: staande vrouw met beeld in rechter- en palet met penselen in linkerhand, Mercurius met hoed en staf zittend temidden van stapels koopwaar en man met brandende fakkel en hamer, staande voor aanbeeld; achter hen halfhoge muur en…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1873 - 1874, erepenning, NG-VG-1-4286

Bronzen penning. Voorzijde: gekroonde vrouw met wapenschild, voorstellende stad Amsterdam, zit op troon op verhoging; om haar heen drie Muzen, waarvan een met hamer en beitel aan buste werkt, tweede palet met penselen en staf in handen houdt en derde met passer op afbeelding van gebouw tekent; voor…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1868, erepenning, NG-VG-1-4231

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zittende vrouw met lauwerkrans, voorstellende Geschiedenis, schrijft in boek binnen omschrift; afsnede: jaartal

Jacob Samuel Cohen Elion, 1868, erepenning, NG-VG-1-4233

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.