Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Anton de la Porte, kannunik te…

anoniem, 1710, erepenning, NG-VG-1-2013

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: olijfboom binnen omschrift; afsnede: jaartal

Francois Fagel, vijftig jaar…

Nicolaas van Swinderen, 1735, erepenning, NG-VG-1-2261

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild geflankeerd door leeuw met pijlenbundel en Historia met kandelaar, schrijfveer en papier met opschrift F. Fagel, aan hun voeten liggen globe, Mercuriusstaf, roedebundel met bijl en landkaart binnen omschrift;…

Pieter van der Camer, voor de…

Martin Holtzhey, 1743, historiepenning, NG-VG-1-2355

Zilveren penning. Voorzijde: wapenschild, bekroond door gevleugelde helm, daar achter twee gekruiste roedebundels binnen omschrift. Keerzijde: Deugd zit op voetstuk, versierd met wapenschild, met haar arm leunend op scheepsroer en in haar hand spiegel, omwonden door slang, beschenen door hemellicht,…

Anna van Hannover, prinses van…

Nicolaas van Swinderen, 1752 - 1759, erepenning, NG-VG-1-2605

Gouden penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, bekroond door een oranjeboom, geflankeerd door Herkules met knots en leeuwehuid en een leeuw boven cartouche met opschrift

Latijnse school van Gouda, penning…

Johannes van Oyen, 1772, erepenning, NG-VG-1-2746

Zilveren promotiepenning. Voorzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee leeuwen onder wimpel met opschrift boven sierornament en wimpel met opschrift. Keerzijde: opschrift.

Antonio Magliabecchi,…

Antonio Maria de Gennaro, 1714, erepenning, NG-VG-1-2094

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Magliabecchi met hoed op zit onder boom te lezen temidden van groot aantal openliggende boeken; op achtergrond oude man met stok binnen omschrift

Pieter Huidekoper, burgemeester van…

Louis Royer, 1850, erepenning, NG-VG-1-3999

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen eikekrans enomschrift

Johannes Zwijsen benoemd tot…

E.M. Louis, 1842, erepenning, NG-VG-1-3909

Voorzijde: wapenschild, bekroond met mijter, brandend hart en bisschopsstaf onderkardinaalshoed, boven wimpel met opschrift. Keerzijde: opschrift onder twee engeltjes, diegezamelijk krans vasthouden binnen omschrift

Adam Francois Jules Armand, graaf…

Johannes Petrus Schouberg, 1842, erepenning, NG-VG-1-3883

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder stralenkrans metjaartal erin, binnen tot krans samengebonden eike- en oranjetak, waarop wapenschild isgeplaatst en waaraan twee linten met opschrift zijn geknoopt