Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Nicolaas Tulp, vier maal…

anoniem, 1672, historiepenning, NG-VG-1-1118

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: boom met top die in wolken reikt binnen omschrift.

John, hertog van Lauderdale

Jean Roëttiers, 1672, historiepenning, NG-VG-1-1125

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man. Keerzijde: zittende Minerva met helm en speer in handen, leunend op wapenschild binnen omschrift.

Door de burgemeesters van Leiden…

anoniem, 1683, historiepenning, NG-VG-1-1115

Zilveren penning. Voorzijde: staande Pallas met schild en speer biedt aan zittende Leiden met wapenschild een groep studenten aan binnen omschrift. Keerzijde: opschrift boven gezicht op stad.

Roelof Ketelaer, kapitein- ter-zee…

anoniem, 1672, historiepenning, NG-VG-1-1112

Zilveren penning. Voorzijde: stad met belegeraars tijdens beschieting met links midden opschrift. Keerzijde: zeeslag boven cartouche met opschrift.

Dirk Schaap, gezant bij de koning…

anoniem, 1674, historiepenning, NG-VG-1-1148

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild binnen omschrift.

Carel Rabenhaupt, bevelhebber der…

anoniem, 1672, historiepenning, NG-VG-1-1113

Vergulde zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: stad met belegeraars tijdens beschieting met binnen omschrift.

Stad Kampen, penning aan de door de…

anoniem, 1674, historiepenning, NG-VG-1-1146

Zilveren penning met gat. Voorzijde: gekroond wapenschild met twee leeuwen binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.

Ontstaan van gewapende…

Johannes Michiel Lageman, 1784 - 1785, erepenning, NG-VG-10-94

Zilveren penning. Voorzijde: bestraald door zonlicht staat Vrijheid met hoed op speer in linker- en eikekrans in uitgestrekte rechterhand op voetstuk, terwijl zij juk, ketens en toorts vertrapt; links: vurend burgercorps, rechts: marcherend burgercorps; op voorgrond: trommel, tent, geweren binnen…

Ontstaan van gewapende…

Johannes Michiel Lageman, 1784 - 1785, erepenning, NG-VG-10-113

Ontstaan van gewapende genootschappen in Nederland, penning uitgereikt aan G.R. van Wesel, lid van het wapengenootschap 'Tot nut der schutterij'. Zilveren penning met gat erin aan draagring. Voorzijde: bestraald door zonlicht staat Vrijheid met hoed op speer in linker- en eikekrans in uitgestrekte…