Trouwen in de Gravenzaal van het…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-29

In de plechtige Gravenzaal van het stadhuis in Haarlem kijken de Hollandse graven en gravinnen uit de 16de eeuw neer op het bruidspaar en hun gasten. Aan de zoldering hangt een 17de eeuwse walviskaak

Aanleg van de Slufterdam, in zee,…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-21

Achter de Slufterdam komt een reservoir met een oppervlakte van 260 hectare en een diepte van 28 meter onder NAP. 150 miljoen ton vervuild haven- en rivierslib zal er in worden opgeslagen. Er bestond veel weerstand tegen dit plan van de gemeente om ook met cadmium vervuild slib in het reservoir op…

Oosterse Markt op zondag

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-13

In 1983 werd de Zwarte Markt in de Veilinghallen in Beverwijk gesloten op grond van overtreding van de Winkelsluitingswet. Deze verbood verkoop op zondag. Tevergeefs vroeg de gemeente om ontheffing aan de staatssecretaris. De exploitanten organiseerden toen een "Oosterse markt " met islamitische en…

Kunstmanifestatie van 40…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-46

De kunstmanifestatie van 40 plaatselijke kunstenaars trok veel bezoekers. De gemeente Neerijnen verleende de subsidie. Voor de Nederlands Hervormde kerk stijgt rook op uit de pottenbakkersoven waarmee Joyce Bloem een keramisch experiment uitvoert.

Noordeloos (Giessenlanden)

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-27

De heer Groen, inwoner van de gemeente Giessenlanden, met zijn fiets.

Intercultureel feest in Deventer

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-9

Een jaarlijkse terugkerende feest in Deventer georganiseerd door gemeentelijke buurtwerkers i.s.m. speeltuinvrijwilligers en Turkse buurtbewoners in speeltuin De Driehoek, met als doel: vooroordelen verminderen en een positieve sfeer van toenadering scheppen. De herdenking van Ataturk in 1985, die…

Camping Rolandsduin onder de rook…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-22

De camping Rolandsduin zou binnenkort verdwijnen: de plek kreeg een landschapsbestemming. Dit werd bepaald in het gemeentelijk bestemmingsplan. De eigenaar ging in beroep bij de Kroon, maar deze stelde de gemeente in het gelijk. Uit milieu-overwegingen is de camping niet langer acceptabel.

Een groep Zwitserse architecten op…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-19

Architect Hartsuyker leidt een groep Zwitserse architecten rond in de Borssenburgstraat. Deze straat ligt in een wijk in Amsterdam Zuid die in de jaren '20 is gebouwd met steun van de gemeente door architecten van de Amsterdamse School.

PvdA-wethouder Pot op een…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-52

PvdA wethouder Pot, met bril, op een verkiezingsbijeenkomst in het Jaarbeurscomplex in Utrecht. De PvdA organiseerde deze bijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen speciaal voor buitenlanders.

Loco-gemeentesecretaris Cerutti

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-41

Loco-gemeentesecretaris Cerutti tijdens de zitting van de raad over de gemeentebegroting van Haarlem. Bij vergaderingen van de gemeenteraad is de (loco) secretaris altijd aanwezig.