Internationale vlaggenparade voor…

Particam, 1947, documentaire foto, NG-2004-40-165

De eerste grootschalige herdenking op Walcheren, na het onder water zetten door de geallieerden, vond plaats op 4 november 1947: de Boomplantdag. De herdenkingsdag werd georganiseerd door de Stichting Nieuw Walcheren en werd bijgewoond door prinses Juliana, prins Bernhard en de Britse premier…

Een van de deelnemers aan de RTC:…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-13

Een van de deelnemers namens Suriname aan de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West: de jurist Mr. Dr. R.H. Pos, buiten gefotografeerd bij een auto. Hij is oud Advocaat-Generaal van Suriname en was permanent vertegenwoordiger van Suriname in Nederland.

Minister Jonkman spreekt op de…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-8

Minister voor Overzeese Gebiedsdelen J. A. Jonkman spreekt in de Vergaderzaal Eerste Kamer, staande onder het portret van Koning Willem I, de deelnemers toe aan de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West, 27 januari 1948. Minister President L.J. M. Beel had kort daarvoor de conferentie…

Minister President Beel opent de…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-9

Minsiter President L.J. M. Beel spreekt namens de Nederlandse regering het openingswoord uit op de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West. Vergaderzaal Eerste Kamer, 27 januari 1948.

Een van de deelnemers aan de RTC:…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-21

Een van de deelnemers aan de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West: de advocaat Mr. S. W. van der Meer, geboren in Nederland maar al tien jaar woonachtig op Curaçao. Zittend aan een gedekte tafel leest Van der Meer een telegram.

Een van de deelnemers aan de RTC:…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-11

Een van de deelnemers namens Curaçao aan de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West: de heer C.A. Eman, advocaat en politicus. Hij is voorzitter van de Arubaanse Volkspartij, de enige partij op Aruba.

Een van de journalisten bij de…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-20

Een van de journalisten die de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West bijwoonden: de heer L. P. Daal vertegenwoordigt het Spaanstalige blad "La Prensa" dat op Curaçao verschijnt. Hij zit aan een gedekte tafel met achter hem nog een persoon.

Uitnodiging voor de opening van de…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-22

Foto van de uitnoding voor de heer F.H.R. Lim A Po voor de opening van de RTC op 27 januari om 11 uur in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Bij kleding staat: wandeltoilet.

Twee van de deelnemers aan de RTC:…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-15

Een van de deelnemers namens Suriname aan de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West: de journalist Percy Wijngaarde, lid van de Surinaamse staten, bestuurslid van de Nationale Partij en redacteur van "Dagblad Suriname". Naast hem zit de heer P.G.A. Findlay.

Een van de deelnemers aan de RTC:…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-16

Een van de deelnemers namens Suriname aan de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West: de politicus J.P. Kaulesar Sukul, voorzitter van de Hindoe Partij Suriname en waarnemend Hoofd Centraal Archief. Zwaaiend met zijn hoed komt hij door de draaideur.