Rivierverruiming

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-27

Bij Wageningen krijgt de rivier meer ruimte. Op de achtergrond een steenfabriek

Maasvlakte 2

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-7

De tweede Maasvlakte is een uitbreiding in zee van de Rotterdamse haven met 2000 hectare. Voor de eerste fase is 240 miljoen kubieke meter zand nodig. In 2013 kan het eerste schip aanmeren. Het natuurverlies wordt gecompenseerd met de aanleg van 750 ha. natuur– en recreatiegebied.

Stuweiland in de Neder-Rijn

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-30

Het stuweiland in de Neder-Rijn bij Driel wordt ook wel de hoofdkraan van Nederland genoemd. Dit sluis-/stuwcomplex reguleert de water toe- en afvoer van de Neder-Rijn, de Waal en de IJssel. Langs de sluis zijn vispassages aangelegd. Trekvissen als de zalm kunnen zo weer als vanouds stroomopwaarts…

Surfers

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-33

Surfers op het IJsselmeer bij Kornwerderzand aan de Afsluitdijk

Noordzee

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-10

De zee bij Katwijk aan Zee

Krib

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38-4

Veel dijken langs de kust blijken te laag en instabiel. Een van de zwakke schakels is de zeewering bij Petten. Dijkversterking heeft hier een hoge prioriteit. Dit gebeurt niet door dijkophoging maar met strekdammen en zandsuppletie. Het aanbrengen van extra zand op het strand en tegen duinen en…

Drijvende woningen IJburg

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-19

De Amsterdamse woonwijk IJburg bestaat uit een aantal kunstmatig aangelegde eilanden in het IJmeer. Op het Steigereiland worden drie buurten gebouwd; de Noordbuurt, de Zuidbuurt en de Waterbuurt. In deze laatste buurt komen drijvende woningen omdat de slappe grond onder dit stuk van het IJmeer…

De Ooijpolder

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-22

De Ooijpolder ligt aan de Waal bij Nijmegen en behoort tot het natuurgebied de Gelderse Poort. In 2001 lag er een plan om de polder aan te wijzen als noodoverloopgebied bij hoogwater van de Waal. Na protesten van de bevolking ging dit niet door. Als oplossing voor het hoge water wordt nu het…

Dijkversteviging

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38-3

De dijk tussen Baalhoek en de haven van Paal aan de Westerschelde wordt met betonblokken en betonzuilen opnieuw bekleed. Verderop komt een laag dikke klei waar gras op kan groeien.

Polder Groot-Mijdrecht Noord

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-31

Polder Groot-Mijdrecht Noord ligt zes meter onder de zeespiegel. Vanwege de hoge kosten overweegt de provincie te stoppen met het wegpompen van water. De polder zal dan onder water komen te staan. Als het plan doorgaat moeten veel gezinnen verhuizen. Het stopbord is geplaatst uit protest tegen deze…