Creools-Surinaamse familie in het…

Koen Wessing, 1979, documentaire foto, NG-1979-565-28

Avonddienst in huiskapel van de…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-50

Verloren land in Rotterdam

Jannes Linders, 1989 - 1990, documentaire foto, NG-1991-2-16

Koninginnedag te Rotterdam

Werry Crone, 1992, documentaire foto, NG-1992-19-38

Koninginnedag in Rotterdam

Werry Crone, 1992, documentaire foto, NG-1992-19-37

De Petroleumhaven

Jannes Linders, 1989 - 1990, documentaire foto, NG-1991-2-17

Koninginnedag in Rotterdam

Werry Crone, 1992, documentaire foto, NG-1992-19-35

Maasvlakte 2

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-7

Dijkverzwaring

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-28

Rolstoelenbedrijf Gajadin maakt…

Maya Pejić, 1984, documentaire foto, NG-1985-10-23