Aanleg van de Slufterdam, in zee,…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-21

Achter de Slufterdam komt een reservoir met een oppervlakte van 260 hectare en een diepte van 28 meter onder NAP. 150 miljoen ton vervuild haven- en rivierslib zal er in worden opgeslagen. Er bestond veel weerstand tegen dit plan van de gemeente om ook met cadmium vervuild slib in het reservoir op…

Kamer van B en W in het stadhuis

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-39

Kamer van B en W in het stadhuis van Rotterdam: burgemeester Bram Peper (op de rug gezien) en hoofdvoorlichter Goeijenbier.

Ambtenaren van de afdeling…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-37

Ambtenaren van de afdeling Bevolking van de gemeente Rotterdam poseren tijdens hun werk op het stadhuis voor de fotograaf.

Hoofd secretaris, afdeling…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-38

Afdeling Burgerzaken van de gemeente Rotterdam met hoofd-secretaris Van Nispen tot Sevenaer en de secretaresses Veenman en Hoek op het stadhuis.

Pontificale Eucharistieviering…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-8

Tijdens de Goede Week, de week voor Pasen, vindt in de Kathedrale Kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam de Bisschoppelijke Eucharistieviering plaats. Bisschop Simonis van Rotterdam staat tussen de geestelijken en leidt de dienst. Eén van de hoogtepunten van de viering is de wijding…

Bejaardenhulp door de Zusters van…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-13

De Missionairies of Charity bezoeken en verzorgen arme bejaarden in Rotterdam. De orde van de Missionairies of Charity, beter bekend onder de naam De Zusters van Moeder Teresa, is een internationale congregatie die in 1947 in Calcutta te India is opgericht. De zusters leggen een speciale gelofte van…

Portret Isa van Krimpen

Céline M. van Balen, 1997 - 1999, documentaire foto, NG-1999-6-34

Isa is geboren in Nederland op 29 maart 1990 en heeft Nederlandse ouders. Momenteel woont zij in Rotterdam. Ze heeft nog een jonger zusje. Zij zit op de Rotterdamse Schoolvereniging en tennist.

Isa van Krimpen thuis op de trap

Céline M. van Balen, 1997 - 1999, documentaire foto, NG-1999-6-1

Isa heeft Nederlandse ouders. Momenteel woont zij in Rotterdam. Ze heeft nog een jonger zusje. Zij zit op de Rotterdamse Schoolvereniging en tennist. Isa is in de tentoonstelling Lotte genoemd.

Chrisma wordt weggedragen in een…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-12

Na de chrismamis in de Kathedraal van de HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam, wordt het gewijde chrisma in een kan weggedragen. De wijding van het chrisma vindt plaats in de Goede Week, de week voor Pasen. Zowel de kerkdienst als de wijding worden hier geleid door Bisschop Simonis van…

Maasvlakte 2

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-7

De tweede Maasvlakte is een uitbreiding in zee van de Rotterdamse haven met 2000 hectare. Voor de eerste fase is 240 miljoen kubieke meter zand nodig. In 2013 kan het eerste schip aanmeren. Het natuurverlies wordt gecompenseerd met de aanleg van 750 ha. natuur– en recreatiegebied.