Intensive care van het Sophia…

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-32

Op de intensive care wordt een baby behandeld.

Poetry International

Koen Wessing, 1979, documentaire foto, NG-1979-565-6

Turkse familie bij het festijn van Poetry International in Rotterdam. Op dit evenement traden buitenlandse zangers en dichters op. Onder hen bevonden zich ook Turkse artiesten.

Verpleeghuis en…

Harrie Timmermans, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-6-9

Een oude vrouw wordt te eten gegeven door een verpleegster.

Ledenvergadering van de Partij van…

Bert Verhoeff, 1993, documentaire foto, NG-1995-13-1

PvdA-partijvoorzitter Felix Rottenberg (links) in discussie met de achterban over de nieuwe WAO op een ledenvergadering in Rotterdam.

Pauze na spreekbeurt Wiegel

Eduard de Kam, 1981, documentaire foto, NG-1981-11-5

Hans Wiegel, de lijsttrekker van de VVD, hield op 6 mei 1981 een spreekbeurt in De Doelen in Rotterdam. Tijdens de pauze werden een aantal schriftelijke vragen vanuit de zaal geselecteerd, waarop Wiegel na de pauze een antwoord zou geven. Van links naar rechts oud-Eerste Kamerlid H. C. G. L. Polak,…

Heroïneverslaafden

Hans Aarsman, 1981, documentaire foto, NG-1984-5-1

De Rotterdamse dominee J. Visser verzorgt goedkope maaltijden voor drugsverslaafden in het souterrain van de Pauluskerk. Het eetcafé voor verslaafden was een vier maanden durend experiment, waarmee de verwaarlozing van verslaafden moest worden bestreden. Het experiment stuitte echter op veel verzet…

Lesbisch ouderpaar bedankt de…

Harry Meijer, 1982, documentaire foto, NG-1984-6-2

In de Gereformeerde Kerk van Delfshaven werd een tweeling van een lesbisch ouderpaar ten doop gehouden. Twee jaar daarvoor hadden de vrouwen de doop van de kinderen bij de kerkenraad aangevraagd. De kerkenraad vroeg advies aan de classis Rotterdam, de onderafdeling van het protestantse provinciale…

Industriepastor treft…

Harry Meijer, 1983, documentaire foto, NG-1984-6-7

De industriepastor van Rotterdam en een deelneemster treffen voorbereidingen voor de aankomende bijbelstudiebijeenkomst. De bijeenkomst is georganiseerd voor industrie-arbeiders en hun echtgenotes.

"Angsttandarts"

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-49

Sommige mensen zijn zo bang voor de tandarts dat ze helemaal niet meer gaan. Bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond kunnen deze mensen terecht om van hun angst afgeholpen te worden: de Angsttandarts.

Pontificale Eucharistieviering…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-8

Tijdens de Goede Week, de week voor Pasen, vindt in de Kathedrale Kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam de Bisschoppelijke Eucharistieviering plaats. Bisschop Simonis van Rotterdam staat tussen de geestelijken en leidt de dienst. Eén van de hoogtepunten van de viering is de wijding…