De Vereniging voor Dorpsbelangen…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-56

De Vereniging voor Dorpsbelangen overlegt met B en W in het dorpshuis De Rede. De Gemeente Franekeradeel telt (in 1987) 21.000 inwoners en omvat de stad Franeker en 10 dorpen. De contacten met het gemeentebestuur zijn van informele aard, ze zijn nergens geregeld en berusten op een traditie van…

B en W op weg naar de jachthaven…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-57

B en W van de gemeente Franekeradeel op weg naar de jachthaven van Ried. De nieuwe jachthaven werd aangelegd met behulp van een gemeentegarantie van 40.000 gulden.

Straatkaatsen

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-80

Als er in Ried een wedstrijd straatkaatsen gehouden wordt, wordt de openbare weg afgesloten en het verkeer omgeleid.