Vergadering van het…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-92

Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland in het gemeentehuis. De waterschappen, een eigen bestuurslaag, moeten waken voor overstromingen en hebben ook een belangrijke milieutaak: de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

African Music Festival van…

Maya Pejić, 1984, documentaire foto, NG-1985-10-27

African Music Festival in Delft, voor hedendaagse en traditionele Afrikaanse muziek. Muziekfestivals zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen voor jongeren.

Thuiszorg

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-25

De Stichting Maatzorg, een thuiszorginstelling, helpt mensen die tijdelijk na een ziekte of ziekenhuisopname niet voor zichzelf kunnen zorgen, zoals hier met het wassen.

Crisisdienst RIAGG

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-45

De crisisdienst van het RIAGG komt langs om te kijken hoe ze iemand kunnen helpen die psychische problemen heeft.

Muur van een slaapkamer

Theo Baart, 1986, documentaire foto, NG-1987-12-40

Op de wand in de slaapkamer hangen vier foto's. Daaronder staat een tweepersoonsbed met aan weerszijden een nachtkastje. Aan het plafond hangt een olielamp met een gloeilamp erin. Deze woning, gelegen in de Vivaldilaan in Delft, maakt onderdeel uit van middelhoogbouw, die in 1972 in de Gilliswijk…

Deuropening van een flat

Theo Baart, 1986, documentaire foto, NG-1987-12-49

Een vrouw en een kind staan in een deuropening van een flatgebouw in de Mozartlaan in Delft. Op de achtergrond is nog een zelfde soort flatgebouw zichtbaar. De woningwetwoningen in de Mozartlaan werden ontworpen door de architect J. P. van Eesteren en werden in 1969 gebouwd. Na oplevering nam…

Interieur van een woonkamer

Theo Baart, 1986, documentaire foto, NG-1987-12-43

Een man en een vrouw zitten in hun woonkamer in de Vivaldilaan in Delft. Op de achtergrond staat een piano en daarboven hangt een schilderij. Rechts staat een schemerlamp en een deel van een boekenkast. De architect C. Gillis ontwierp begin jaren zeventig deze wijk. De woningen werden in 1972…

De flat en zijn bewoners

Theo Baart, 1986, documentaire foto, NG-1987-12-35

Een zittende vrouw en een staande man kijken vanuit de galerij van hun flat op de Gilleswijk in Delft. Op de achtergrond hangen aan de verschillende woningen klompen met daarin bloemen. Het flatgebouw werd door het architectenbureau J.P. van Eesteren N.V. ontworpen. De 197 woningen werden in 1969…

Woonerf met flatgebouw

Theo Baart, 1986, documentaire foto, NG-1987-12-42

Achter het parkeerterrein is nog een gedeelte van het flatgebouw te zien in de Vivaldilaan in Delft. C. Gillis, de architect van deze wijk, heeft geprobeerd de verschillende functies zo geleidelijk mogelijk in elkaar over te laten lopen. De fysieke begrenzingen tussen rijweg, groengebied en…

Tuin van benedenwoning

Theo Baart, 1986, documentaire foto, NG-1987-12-37

Een man is in de Gilliswijk in Delft aan het tuinieren. Het witte lage hek scheidt de tuin van de andere tuinen. De foto werd vanaf de eerste verdieping van het flatgebouw genomen. De architect, C. Gillis, heeft bij het ontwerpen van de wijk rekening gehouden met de groenvoorzieningen. De bewoners…