Maeslantkering

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-13

De stijgende zee

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38-2

Stuweiland in de Neder-Rijn

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-30

Grindgroeve bij Meers

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-24

Het wassende water

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38

Krib

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38-4

Zandsuppletie

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-36

Fotograaf Marnix Goossens

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-42

Basaltblokken

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-8

Afsluitdijk

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-38