Aidsafdeling

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-44

Een arts praat met een Aidspatient op de Aidsafdeling van het Academisch Medisch Centrum.

Vakantie in Valkenburg

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-13

Tien jongeren gekleed in leren jacks en spijkerbroeken drinken bier rond twee tafels op een terras in Valkenburg.

Onderweg naar de ANWB/NCRV Jongeren…

Maya Pejić, 1984, documentaire foto, NG-1985-10-25

Jongeren op weg naar de ANWB/NCRV Jongeren Surfdag waar ze kunnen meedoen aan lessen en wedstrijden. Daarnaast is er een ruilbeurs, een discotheek en optreden van de band Vitesse.

De eerste dag in het leger

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-32

Een groep militairen in overall met vechtpet en kist bij een kazerne tijdens de eerste dag in dienst. De overgang van huis naar de kazerne was niet eenvoudig voor de meeste jongeren, omdat het met de privacy was gedaan. Vaak werd in de plaatsing van een dienstplichtige rekening gehouden met de…

Woonwagenbewoners demonstreren op…

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-37

Woonwagenbewoners op het Binnenhof demonstreren tegen gedwongen spreiding en betutteling. Dit was de eerste landelijke actie van woonwagenbewoners tegen het kampenbeleid tijdens de behandeling van de nota "Huisvesting woonwagenbewoners" door de Vaste Commissie Volkshuisvesting en de Bijzondere…

Koninginnedag 30 april 1984

Maya Pejić, 1984, documentaire foto, NG-1985-10-44

Jongeren in de Spuistraat op Koninginnedag. Aan een gevel hangen een Amsterdamse en een Nederlandse vlag.

Demonstratie op het Amstelveld…

Maya Pejić, 1984, documentaire foto, NG-1985-10-49

Demonstratie op het Amstelveld tijdens de "Dag van de Onrust". Vooral jongeren namen deel aan deze demonstratie.

Meisje op haar kamer in een…

Maya Pejić, 1984, documentaire foto, NG-1985-10-51

Een punk meisje zit op de leuning van een stoel in een kamer van een wegloophuis. De Stichting Jong in Nijmegen zorgde voor de eerste opvang van jongeren weggelopen van (te)huis. Gedurende twee tot drie maanden konden jongeren daar wonen.

De politie verwijdert actievoerders…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-3

De politie verwijdert actievoerders uit de Haagse raadzaal. Zij protesteerden tegen de plannen voor een nieuw stadhuis in het Spuikwartier. Het stadhuis kwam er toch. De raad maakte een voorlopige keuze voor het ontwerp van de Amerikaan Richard Meier.

Kort geding over de voorgenomen…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-8

In een gang van het gerechtsgebouw discussieert kunstcriticus Pierre Janssen (links) - fel tegenstander van de verkoop van de Mondriaan - met de Hilversumse wethouder mw. Weijers-van Veen (VVD) en haar advocaat. De wethouder en de raad wilden een schilderij van Mondriaan verkopen om theater Gooiland…