Vrouw van het Groningse platteland

Bertien van Manen, 1977, documentaire foto, NG-1981-8-31

Een vrouw, samen met haar man, van het Groningse platteland. Werkelijke emancipatie van de vrouw is pas mogelijk wanneer zij ook economisch onafhankelijk is, maar dat is vaak niet mogelijk omdat vele vrouwen genoeg werk te doen hebben binnen het gezin. Vrijwel alle vrouwen verrichten in die zin…

Vrouwen-therapiegroep tijdens een…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-18

Een deelneemster aan een sessie bio-energetica in een vrouwentherapiegroep tijdens een weekend op een boerderij in Friesland.

Staking van Turkse vrouwen

Bertien van Manen, 1978, documentaire foto, NG-1981-8-45

Het was de eerste keer dat Turkse vrouwen in Nederland durfden te staken. Per week werkten ze zestig uur in de kippenslachterij Ten Dam te Almelo, ze werden onderbetaald en kregen lichamelijke klachten. Met steun van de FNV kregen zij een minimumloon en betere arbeidsomstandigheden. De…

Twee deelneemsters van de speciaal…

Catrien Ariëns, 1980, documentaire foto, NG-1981-7-14

Twee deelneemsters van de speciaal op vrouwen gerichte afdeling van de Open School aan de Asterweg te Amsterdam-Noord.

Trots op het behaalde diploma van…

Bertien van Manen, 1980, documentaire foto, NG-1981-8-13

Een echtpaar poseert met het zojuist behaalde diploma van de Moedermavo.

Verkoop van het maandblad…

Bertien van Manen, 1978, documentaire foto, NG-1981-8-2

Verkoop van het blad "Vrouwen"van de Nederlandse Vrouwenbeweging bij de ingang van de Jaap Edenhal, tijdens de Abortusmanifestatie te Amsterdam op 8 november 1978.

Beeldende kunstenares Wies de Bles

Catrien Ariëns, 1980, documentaire foto, NG-1981-7-20

Beeldend kunstenares Wies de Bles poseert in haar atelier te Heinkeszand. De Bles maakt feministische kunst en is lid van de SVBK (Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst) en de Culturele Raad Zeeland.

Dag voor Bewust Ongehuwde Moeders -…

Catrien Ariëns, 1979, documentaire foto, NG-1981-7-6

Twee zwangere vrouwen praten met elkaar op de Bewust Ongehuwde Moederdag in het Utrechtse centrum Rasa op 26 mei 1979.

Studenten van een werkgroep van de…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-50

Studenten van een werkgroep Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam (Faculteit Sociale Wetenschappen) praten met elkaar over deelname aan de Vrouwenstaking op 30 maart. Binnen Vrouwenstudies staat het onderzoek naar de positie van de vrouw centraal.

Norma met het blad "Ashanti"…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-28

Norma, een Surinaamse vrouw, met een nieuw nummer van de vrouwenkrant "Ashanti" tijdens een vormingsweekend van de SBSV (Stichting Behartiging-Belangen Surinaamse Vrouwen).