In dienst van het Koninkrijk

Werry Crone, 1992, documentaire foto, NG-1992-19

Wat is de plaats en functie van de moderne monarchie in het staatsbestel en samenleving? Fotograaf Werry Crone laat dit zien door het in beeld brengen van het functioneren van het staatshoofd en degenen die haar vertegenwoordigen. De fotograaf legde dit systematisch en in al zijn facetten vast…

Een selectief welkom: Vreemdelingen…

Koen Wessing, 1995, documentaire foto, NG-1995-4

Afwijzing of toelating. Dat is de uitslag van een asielprocedure. Fotograaf KoenWessing volgde asielzoekers vanaf hun aankomst bij de Nederlandse grens tot hun verblijf in de diverse asielzoekerscentra. Het Nederlandse vluchtelingenbeleid is gebaseerd op het Vluchtelingenverdrag van Genève uit 1951.…

Burgemeester Smeets geeft…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-76

Tegen de zin van het CDA in Kerkrade moet er openbaar (op niet religieuze grondslag, itt. bijzonder onderwijs) onderwijs komen, het aantal handtekeningen dat hiervoor wettelijk vereist is, is door een groep ouders opgehaald. Rechts achter burgemeester Smeets staat een aantal raadsleden. Zij waren,…

De Vereniging voor Dorpsbelangen en…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-55

De Vereniging van Dorpsbelangen en B en W bijeen in het dorpshuis van Dongjum. Zij overleggen periodiek over kwesties die niet de gehele gemeente raken maar slechts en enkel dorp. Ditmaal sprak men over de toekomst van oude schoolgebouwen en het aanzien van het dorp. Links de leden van…

VVD-raadslid Poldervaart overlegt…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-65

Raadslid Poldervaart (rechts) overlegt met de heer Stokvis. Deze heeft bezwaren tegen de bouw van een bedrijfswoning op het terrein van zijn buurman. De gehele raad van Wassenaar gaat desalniettemin accoord met de bouw.

Vergadering van de hoogheemraden

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-86

Bijeenkomst van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in de secretarie van de Oude Doelen. De leden van het dagelijks bestuur worden heemraden of hoogheemraden genoemd.

Wekelijkse vergadering van B en W

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-62

De wekelijkse vergadering van Burgemeester en Wethouders in Vollenhove, de residentie van de uitgestrekte nieuwe gemeente Brederwiede, die een groot deel van Noordwest-Overijssel beslaat. V.l.n.r.: de wethouders Speelman (PvdA) en De Olde (CDA) en burgemeester Tuik.

Straatkaatsen

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-80

Als er in Ried een wedstrijd straatkaatsen gehouden wordt, wordt de openbare weg afgesloten en het verkeer omgeleid.

Brug - tussen Botersloot en…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-63

De dankbare gemeente Noordeloos vernoemde de brug tussen Botersloot en Noordzijde naar zijn laatste burgemeester Maarten Schakel, oud kamerlid van het CDA. Schakel was tot de opheffing burgemeester van drie aangrenzende kleine gemeenten.

De uitslag van de stemming over…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-90

In hotel De Twee Schimmels luisteren direct betrokkenen naar jonkheer Bosch van Rosenthal, voorzitter van de Landinrichtingscommissie. Hij deelt mee dat het plan is aangenomen: 55.4% van de stemmers bleek voor het plan te zijn. Een ruilverkaveling gaat pas door als grondeigenaren en pachters er in…