Bedrijfscultuur in Nederland

Reinier Gerritsen, 1990 - 1992, documentaire foto, NG-1992-8

De foto's tonen personeel poserend in de werkruimte of de werkruimte zelf. Het resultaat is een lange tocht langs identieke bureaus waarachter schijnbaar onderling verwisselbare heren zitten van onbestemde leeftijd. Zij zijn meestal baas van een eindeloze stoet archiefbeheerders, secretaressen en de…

Quarantaine in het Sophia…

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-21

Twee patienten met een verpleegster op de quarantaine afdeling van het Sophia Kinderziekenhuis.

Afdeling neonatologie

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-29

Lege couveuse op de afdeling neonatologie van het Sophia kinderziekenhuis.

Bezoek van de Cliniclowns aan…

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-35

De Cliniclowns zijn op bezoek op de afdeling Kinderoncologie (afdeling waar kinderen met kanker worden behandeld).

Mortuarium van het Sophia…

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-30

Een overleden baby ligt opgebaard in een kistje in het mortuarium.

Autistengroep van kinderdagverblijf…

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-38

De autistengroep in het kinderdagverblijf De Springplank. Autisme wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen, een autist is uitsluitend op zichzelf gericht, afgesloten van de buitenwereld.

Psycho-geriatrie, Dr. Sarphatihuis

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-8

In een verpleeghuis wordt een oud persoon door middel van een apparaat op het toilet geholpen.

Psycho-geriatrie

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-5

Twee heel oude dametjes zitten op een bank in het Dr. Sarphati verpleeghuis.

Baden van comapatiënt

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-2

Een vastgebonden vrouwelijke comapatiënt wordt gebaad in het verpleegtehuis de Severinus Stichting

Moskee in de Batjanstraat

Koen Wessing, 1979, documentaire foto, NG-1979-565-7

Een moskee is niet alleen een gebedsruimte, maar heeft ook andere functies. Veel oudere moslims zijn analfabeet en in de moskee kan men brieven laten schrijven. Een belangrijke functie van de moskee is ook die van ontmoetingsplaats. Vooral voor vrouwen, omdat die veel geïsoleerder leven dan mannen.…