In dienst van het Koninkrijk

Werry Crone, 1992, documentaire foto, NG-1992-19

Wat is de plaats en functie van de moderne monarchie in het staatsbestel en samenleving? Fotograaf Werry Crone laat dit zien door het in beeld brengen van het functioneren van het staatshoofd en degenen die haar vertegenwoordigen. De fotograaf legde dit systematisch en in al zijn facetten vast…

Drees en Eisenhower

Shape Photograph, 1951, documentaire foto, NG-1988-8-2

Centraal: Generaal Eisenhower met pet in hand. Hij schudt de hand van W. Drees, Deze laatste staat op een terras met nog een groot aantal mensen. Rechts van Eisenhower Minister van Oorlog Ir. Cornelis Staf.

Minister President Beel opent de…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-9

Minsiter President L.J. M. Beel spreekt namens de Nederlandse regering het openingswoord uit op de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West. Vergaderzaal Eerste Kamer, 27 januari 1948.

Een van de deelnemers aan de RTC:…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-21

Een van de deelnemers aan de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West: de advocaat Mr. S. W. van der Meer, geboren in Nederland maar al tien jaar woonachtig op Curaçao. Zittend aan een gedekte tafel leest Van der Meer een telegram.

Mevrouw Drees ontmoet de…

Fotobureau Stokvis, 1958, documentaire foto, NG-694-1-22

Mevrouw Drees tijdens een ontmoeting met de ambassadrice van Pakistan, mevrouw Begun Raaina Liaquat Ali Khan.

Internationale vlaggenparade voor…

Particam, 1947, documentaire foto, NG-2004-40-165

De eerste grootschalige herdenking op Walcheren, na het onder water zetten door de geallieerden, vond plaats op 4 november 1947: de Boomplantdag. De herdenkingsdag werd georganiseerd door de Stichting Nieuw Walcheren en werd bijgewoond door prinses Juliana, prins Bernhard en de Britse premier…

Een van de deelnemers aan de RTC:…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-13

Een van de deelnemers namens Suriname aan de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West: de jurist Mr. Dr. R.H. Pos, buiten gefotografeerd bij een auto. Hij is oud Advocaat-Generaal van Suriname en was permanent vertegenwoordiger van Suriname in Nederland.

Britse troepen passeren de brug bij…

British Official Photograph, 1944, documentaire foto, NG-2004-40-36

Britse troepen passeren de brug bij Nijmegen nadat parachutisten de brug heroverd hadden op de Duitse troepen. Op de voorgrond het wrak van een Duits voertuig. Tijdens de slag om Arnhem (Operatie Market Garden) werd er zwaar gevochten om de bruggen in de regio.

De leden van het nieuwe kabinet…

ANP, 1951, documentaire foto, NG-694-1-12

De leden van het nieuwe kabinet Drees II, beëdigd op 15 maart 1951, bijeen in het kabinet van de Minister President.Op de voorste rij zitten o.a. Romme,( was formateur ) Drees, Lieftinck en aan het eind Stikker. In 1951 wordt Nederland lid van de EGKS.

RAF Sunderland squadron evacueert…

British Official Photograph, 1945 - 1949, documentaire foto, NG-2004-40-63

Aan de kade in Batavia helpen een aantal RAF Sunderland leden een aantal vrouwen en kinderen in een sloep. Met de beroemde vliegboten worden de Nederlanders uiteindelijk naar Singapore gevlogen. Op de achtergrond een voor vertrek gereed liggende sloep.