Een selectief welkom: Vreemdelingen…

Koen Wessing, 1995 - 1996, documentaire foto, NG-1997-2

Afwijzing of toelating. Dat is de uitslag van een asielprocedure. Fotograaf Koen Wessing volgde asielzoekers vanaf hun aankomst bij de Nederlandse grens tot hun verblijf in de diverse asielzoekerscentra. Het Nederlandse vluchtelingenbeleid is gebaseerd op het Vluchtelingenverdrag van Genève uit…

De politie verwijdert actievoerders…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-3

De politie verwijdert actievoerders uit de Haagse raadzaal. Zij protesteerden tegen de plannen voor een nieuw stadhuis in het Spuikwartier. Het stadhuis kwam er toch. De raad maakte een voorlopige keuze voor het ontwerp van de Amerikaan Richard Meier.

Kort geding over de voorgenomen…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-8

In een gang van het gerechtsgebouw discussieert kunstcriticus Pierre Janssen (links) - fel tegenstander van de verkoop van de Mondriaan - met de Hilversumse wethouder mw. Weijers-van Veen (VVD) en haar advocaat. De wethouder en de raad wilden een schilderij van Mondriaan verkopen om theater Gooiland…

De zigeunerfamilie Duric uit…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-12

De zigeunerfamilie Duric, die uit 18 personen bestaat, werd door de politie uit hun huizen gezet na klachten van de buren over grote overlast.

Tuinder Mulder

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-17

Tuinder W. H. Mulder moet zijn bedrijf verlaten. De hoofdstad zal het laatste stuk tuinbouwgrond van de gemeente, in Sloten, voor woningbouw gaan benutten.

Demonstranten blokkeerden 28 uur de…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-24

Actiegroepen voerden een blokkade uit rond de kerncentrale in Borsele onder het motto: Nooit meer Tsjernobil, Borsele dicht. In het driehoeksoverleg tussen burgemeester,officier van Justitie en rijkspolitiecommandant was besloten de 28-uurs blokkade toe te staan omdat de actievoerders hadden…

Trouwen in de Gravenzaal van het…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-29

In de plechtige Gravenzaal van het stadhuis in Haarlem kijken de Hollandse graven en gravinnen uit de 16de eeuw neer op het bruidspaar en hun gasten. Aan de zoldering hangt een 17de eeuwse walviskaak

De SGP-fractie in de gemeenteraad

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-31

De SGP-fractie in de gemeenteraad van Staphorst. Aan de orde kwam een bedrag van fl. 11.080,00 beschikbaar te stellen om de schoolkinderen een lepeltje en de tekst van het Wilhelmus uit te reiken bij het 50-jarig huwelijksfeest van Prinses Juliana en Prins Bernhard. V.l.n.r. aan houten tafel J.…

Kandidaat-raadsleden debatteren in…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-36

Kandidaat-raadsleden in debat met woordvoerders van diverse groeperingen over "Arm en rijk in Amsterdam". De conclusies werden voorgelegd aan de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad. Roel van Duin - Lijst 9, Groen Amsterdam - werd de volgende dag in de raad gekozen. Achter Roel van…

Gemeentebode Hutubessy

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-43

Gemeentebode Hutubessy (rechts) in Haarlem brengt de kom met lootjes, waarmee de volgorde van stemmen wordt bepaald van de raadsleden bij een hoofdelijke stemming. Deze manier van stemmen vindt plaats als een raadslid dat aanvraagt. Links is de gemeentesecretaris Kamphuis te zien.