Trouwen in de Gravenzaal van het…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-29

In de plechtige Gravenzaal van het stadhuis in Haarlem kijken de Hollandse graven en gravinnen uit de 16de eeuw neer op het bruidspaar en hun gasten. Aan de zoldering hangt een 17de eeuwse walviskaak

Aanleg van de Slufterdam, in zee,…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-21

Achter de Slufterdam komt een reservoir met een oppervlakte van 260 hectare en een diepte van 28 meter onder NAP. 150 miljoen ton vervuild haven- en rivierslib zal er in worden opgeslagen. Er bestond veel weerstand tegen dit plan van de gemeente om ook met cadmium vervuild slib in het reservoir op…

Oosterse Markt op zondag

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-13

In 1983 werd de Zwarte Markt in de Veilinghallen in Beverwijk gesloten op grond van overtreding van de Winkelsluitingswet. Deze verbood verkoop op zondag. Tevergeefs vroeg de gemeente om ontheffing aan de staatssecretaris. De exploitanten organiseerden toen een "Oosterse markt " met islamitische en…

Kunstmanifestatie van 40…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-46

De kunstmanifestatie van 40 plaatselijke kunstenaars trok veel bezoekers. De gemeente Neerijnen verleende de subsidie. Voor de Nederlands Hervormde kerk stijgt rook op uit de pottenbakkersoven waarmee Joyce Bloem een keramisch experiment uitvoert.

Gemeentebode Hutubessy

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-43

Gemeentebode Hutubessy (rechts) in Haarlem brengt de kom met lootjes, waarmee de volgorde van stemmen wordt bepaald van de raadsleden bij een hoofdelijke stemming. Deze manier van stemmen vindt plaats als een raadslid dat aanvraagt. Links is de gemeentesecretaris Kamphuis te zien.

Demonstranten blokkeerden 28 uur de…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-24

Actiegroepen voerden een blokkade uit rond de kerncentrale in Borsele onder het motto: Nooit meer Tsjernobil, Borsele dicht. In het driehoeksoverleg tussen burgemeester,officier van Justitie en rijkspolitiecommandant was besloten de 28-uurs blokkade toe te staan omdat de actievoerders hadden…

Ontruiming in de Van Bossestraat in…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-6

Politieingrijpen bij de ontruiming van een tweekamerwoning in de Staatsliedenbuurt. De krakers moesten na een gerechtelijke uitspraak de woning leeg achterlaten, maar de woongroep verzette zich hiertegen. De politie koos voor massaal en aangekondigd optreden, omdat de kans op escalatie het kleinst…

Publieke tribune tijdens de…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-35

De meerjarenbegroting van de gemeente Vlaardingen zou in de raad behandeld worden, maar dreigde te worden afgestemd. Onder druk van burgemeester Van Lier (PvdA) besloot het college van B en W de begroting niet te behandelen. Hiermee werd voorkomen dat een al jaren slepende bestuurscrisis opnieuw zou…

Noordeloos (Giessenlanden)

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-27

De heer Groen, inwoner van de gemeente Giessenlanden, met zijn fiets.

Intercultureel feest in Deventer

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-9

Een jaarlijkse terugkerende feest in Deventer georganiseerd door gemeentelijke buurtwerkers i.s.m. speeltuinvrijwilligers en Turkse buurtbewoners in speeltuin De Driehoek, met als doel: vooroordelen verminderen en een positieve sfeer van toenadering scheppen. De herdenking van Ataturk in 1985, die…