58 resultaten gevonden


Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-22

Twee lachende vrouwen omhelzen elkaar in een VIDO-huisje te Amsterdam.

Bertien van Manen, 1978, documentaire foto, NG-1981-8-27

De Amerikaanse theatergroep "Spiderwoman" treedt op tijdens het Vrouwenfestival in de Melkweg te Amsterdam.

Bertien van Manen, 1978, documentaire foto, NG-1981-8-34

Een meisje van 14 jaar is weggelopen van huis en zit in het toilet van een meidenhuis in oprichting te Amsterdam.

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-39

Een vrouw is aan het werk bij een bak met darmen van vleesconcern Coveco te Weert. De vrouw is actief in de vakbond, om het dreigende ontslag van 925 mensen te helpen voorkomen. De vakbond heeft bereikt dat Coveco Weert voorlopig open blijft.

Bertien van Manen, 1978, documentaire foto, NG-1981-8-41

Vrouwelijke rechter verbonden aan de rechtbank in Utrecht. Zij werkt in deeltijd en behandelt zaken die zowel onder het burgerlijk recht als onder het strafrecht vallen. Verhoudingsgewijs werken in Nederland weinig vrouwen buitenshuis. Circa 30 % van de beroepsbevolking was in 1978 vrouw, terwijl…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-46

Vanuit het Amsterdamse vrouwenhuis werd de Stakingskrant in een oplage van 200.000 over Nederland verspreid.

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-53

In de Molukse samenleving houdt men zich aan de eigen cultuur en het systeem van adat (gewoonterecht). Daarbij hoort ook respect voor ouderen en rekening houden met het familiesysteem. De jonge vrouw op de foto is lid van een Molukse jongerenorganisatie en zij vormt binnen deze organisatie samen met…

Bertien van Manen, 1980 - 1981, documentaire foto, NG-1981-8

Moederschap werd in de loop van de twintigste eeuw steeds meer een keuze, in plaats van een vanzelfsprekendheid. Vooruitgang in de medische wetenschap, zoals betrouwbare anticonceptie, en de stijgende welvaart lagen hieraan ten grondslag. Vrouwen werden steeds beter opgeleid en hadden meer vrije…

Bertien van Manen, 1978, documentaire foto, NG-1981-8-2

Verkoop van het blad "Vrouwen"van de Nederlandse Vrouwenbeweging bij de ingang van de Jaap Edenhal, tijdens de Abortusmanifestatie te Amsterdam op 8 november 1978.

Bertien van Manen, 1980, documentaire foto, NG-1981-8-7

Twee vrouwen en twee kinderen bevinden zich in een van de slaapkamers in een Blijf van mijn lijf-huis.