Madurodam: een witte Kever

Eva Leitolf, 2000, documentaire foto, NG-2000-67-26

Madurodam: een witte Kever rijdend op een kronkelweg, waaraan enkele lantaarnpalen in groen landschap. Weg nabij AVRO-gebouw te Hilversum.

Aan het werk in de tuin in…

Paul Babeliowsky, 1981, documentaire foto, NG-1981-9-18

Een man aan het werk in zijn tuin in Wassenaar, 17 mei 1981. Op het affiche in zijn tuin staat "Samen aan het werk. VVD". De standpunten van de VVD ten opzichte van de slechte economische situatie waren: -Een gezond bedrijfsleven is de beste remedie tegen de economische crisis. -De overheidsuitgaven…

Kerk in de Alblasserwaard van de…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-37

Gezicht op kerk waarvan de klok op de toren 15 minuten over negen aangeeft en boven de twee deuren in de kerkgevel opschriften zijn geplaatst.

Opening expositie Elma Beks

Oscar van Alphen, 1988, documentaire foto, NG-1990-24-31

Opening van een expositie met vijf wandtapijten van Elma Beks (1926) in het restaurant van het AKZO vergadercomplex Iwalt te Arnhem op 18 februari 1988. Zo'n tien jaar eerder stelde AKZO een kunstcommissie in die maandelijks een expositie organiseert. Verder is er een bescheiden begin gemaakt met de…

Pontificale Eucharistieviering…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-8

Tijdens de Goede Week, de week voor Pasen, vindt in de Kathedrale Kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam de Bisschoppelijke Eucharistieviering plaats. Bisschop Simonis van Rotterdam staat tussen de geestelijken en leidt de dienst. Eén van de hoogtepunten van de viering is de wijding…

Inwijdingsgebed begraafplaats…

Hans van den Bogaard, 1978, documentaire foto, NG-1979-566-50

De muezzin kondigt het begin van het gebed aan met spreuken uit de Koran. Begraafplaats Westgaarde in Osdorp in Amsterdam.

De Vereniging voor Dorpsbelangen en…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-55

De Vereniging van Dorpsbelangen en B en W bijeen in het dorpshuis van Dongjum. Zij overleggen periodiek over kwesties die niet de gehele gemeente raken maar slechts en enkel dorp. Ditmaal sprak men over de toekomst van oude schoolgebouwen en het aanzien van het dorp. Links de leden van…

De zwaaiende koningin-moeder

Werry Crone, 1992, documentaire foto, NG-1992-19-6

Prinses Juliana zwaait haar dochter, Koningin Beatrix, na wanneer deze in de Gouden Koets de werkkamer van de directeur van het Kabinet der Koningin aan de Korte Vijverberg passeert. De uitdrukking op het gezicht van de koningin-moeder is erg mooi vastgelegd. Linksonder op de foto is nog een…

Uitreiking extra Erasmusprijs

Werry Crone, 1992, documentaire foto, NG-1992-19-88

Prins Bernhard zal als regent van de stichting Praemium Erasmianum de extra Erasmusprijs uitreiken aan dr. Simon Wiesenthal. Wiesenthal ontvangt de prijs voor zijn niet aflatende inzet voor recht en gerechtigheid; recht voor nazi-vervolgden en berechting van oorlogsmisdadigers. Rond de tafel zitten…

Doventelefoon met behulp van TV bij…

Ed van der Elsken, 1982, documentaire foto, NG-1983-62-56

Twee vrouwen en een man in huiskamer van familie van der Veer met TV. Men telefoneert schriftelijk: de geschreven boodschap verschijnt op TV. Linker vrouw bij tafel praat in gebarentaal (V-teken) met de dochter over de mededeling op de TV van degene waarmee men telefoneert.