Burgemeester Hartkamp spreekt…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-59

Burgemeester Hartkamp spreekt jubilaris Miedema toe in hotel De Doelen. De heer Miedema is 40 jaar verbonden aan het woninginrichtingsbedrijf De Zon. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn trouwe dienst.

Burgemeester Smeets geeft…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-76

Tegen de zin van het CDA in Kerkrade moet er openbaar (op niet religieuze grondslag, itt. bijzonder onderwijs) onderwijs komen, het aantal handtekeningen dat hiervoor wettelijk vereist is, is door een groep ouders opgehaald. Rechts achter burgemeester Smeets staat een aantal raadsleden. Zij waren,…

Burgemeesterechtpaar Berkelmans

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-83

Het burgemeestersechtpaar Berkelmans bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Helvoirt in het gemeenschapshuis Gastenbosch. Op de achtergrond is een toneeldécor te zien dat het gemeentehuis voorstelt.

De Vereniging voor Dorpsbelangen en…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-55

De Vereniging van Dorpsbelangen en B en W bijeen in het dorpshuis van Dongjum. Zij overleggen periodiek over kwesties die niet de gehele gemeente raken maar slechts en enkel dorp. Ditmaal sprak men over de toekomst van oude schoolgebouwen en het aanzien van het dorp. Links de leden van…

VVD-raadslid Poldervaart overlegt…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-65

Raadslid Poldervaart (rechts) overlegt met de heer Stokvis. Deze heeft bezwaren tegen de bouw van een bedrijfswoning op het terrein van zijn buurman. De gehele raad van Wassenaar gaat desalniettemin accoord met de bouw.

Vergadering van de hoogheemraden

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-86

Bijeenkomst van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in de secretarie van de Oude Doelen. De leden van het dagelijks bestuur worden heemraden of hoogheemraden genoemd.

Wekelijkse vergadering van B en W

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-62

De wekelijkse vergadering van Burgemeester en Wethouders in Vollenhove, de residentie van de uitgestrekte nieuwe gemeente Brederwiede, die een groot deel van Noordwest-Overijssel beslaat. V.l.n.r.: de wethouders Speelman (PvdA) en De Olde (CDA) en burgemeester Tuik.

Straatkaatsen

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-80

Als er in Ried een wedstrijd straatkaatsen gehouden wordt, wordt de openbare weg afgesloten en het verkeer omgeleid.

Ien Dales, zojuist geïnstalleerd…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-68

Mevr. Ien Dales is zojuist geïnstalleerd als burgemeester van Nijmegen. Tot dan was zij lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Het aantal vrouwelijke burgemeesters neemt geleidelijk aan toe. Ook in de grote steden; Nijmegen was de derde in de rij na Utrecht en Haarlem.

Brug - tussen Botersloot en…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-63

De dankbare gemeente Noordeloos vernoemde de brug tussen Botersloot en Noordzijde naar zijn laatste burgemeester Maarten Schakel, oud kamerlid van het CDA. Schakel was tot de opheffing burgemeester van drie aangrenzende kleine gemeenten.