Brief van de Directeur-generaal der…

1809, brief, RP-D-2007-42-16

Brief van de Directeur-generaal der Wetenschappen en Kunsten, 19 april 1809. Paulus Joseph Gabriël is een week eerder aangenomen als kwekeling in het vak beeldhouwkunde.

Brief van de griffier van de…

1824, brief, RP-D-2007-42-28

Brief van de griffier van de Staatssecretaris van koning Willem I, 24 mei 1824, betreffende toestemming tot het voeren van de titel Beeldhouwer van Z.M. de Koning der Nederlanden.

Brief van de heer Cartellier, 20…

1814, brief, RP-D-2007-42-2

Brief van de heer Cartellier, 20 mei 1814

Brief van C.A. van Lanschot namens…

1817, brief, RP-D-2007-42-24

Brief van C.A. van Lanschot namens de Academie Royale des Beaux-Arts te Antwerpen betreffende de benoeming van Paulus Joseph Gabriël tot Academicien, 18 december 1817.

Brief van de administrateur voor…

1830, brief, RP-D-2007-42-18

Brief van de administrateur voor het onderwijs der kunstwetenschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 30 november 1830. Naar aanleiding van het rapport over de tentoonstelling wil men namens Zijne Majesteit voor het gouvernement een beeld van Paulus Joseph Gabriël kopen voor de prijs van…

Documenten van Marinus van Notten

ca. 1900 - 1907, brief, BK-D-2011-1

Een pakket brieven en aantekeningen van Marinus van Notten, betreffende zijn boek over de 17de-eeuwse beeldhouwer Rombout Verhulst (Marinus van Notten, Rombout Verhulst, beeldhouwer 1624-1697 : een overzicht zijner werken, Den Haag 1907).

Handgeschreven tekst en twee…

anoniem, 1728 - 1828, brief, RP-P-1893-A-18081(V)

Handgeschreven brief in het Frans met plaats en datum Antwerpen(?) le 25 Juni 28 en beginnend met Monsieur. Daarnaast twee schetsen van twee onderling verschillende zuilen.

Brief van E. Herckmans aan…

Elias Herckmans, 1635, handschrift (document), RP-D-00-1073

Brief van de dichter Elias Herckmans aan Constantijn Huygens, geschreven aan boord van het schip Den Hollandschen Tuijn, bij Texel liggende klaar om te vertrekken voor een reis naar Brazilië, 29 september 1635. Twee aan elkaar geplakte bladen papier, het eerste blad op beide zijde beschreven, op het…

Duitse afscheidsbrief van keizer…

Karel V van Habsburg (Duits keizer en koning van Spanje), 1556 - 1558, tekstblad, RP-P-OB-78.545

Druk van de Duitse afscheidsbrief van keizer Karel V aan alle vorsten van Duitsland, waarin hij de regering aan zijn broer Ferdinand overdraagt en zich verontschuldigt dat hij niet naar de Rijksdag in Regensburg kan komen omdat hij te ziek is en naar Spanje wil reizen. Geschreven in Souburg…

Brief van Ploos van Amstel met…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1785, prent, RP-P-1896-A-19157