Spotprent op verwerping van het…

Pieter van Woensel, 1797 - 1798, prent, BI-B-FM-101-5

Spotprent waarin het volk het verwerpen van het Plan van Constitutie op 8 augustus 1797 bespot. Op een muur is het Plan geplakt dat gelezen en beoordeeld wordt het gewone volk en de burgerij. Links een kijkdoos waarbij een flap papier dat opgetild kan worden en waaronder te lezen staat: 189e Plan v.…

De lotgevallen van 't Nieuwe…

Pieter van Woensel, 1797 - 1798, prent, BI-B-FM-101-6

Spotprent waarin de Franse Maagd (jong, sterk, met ontblote boezem) de arm van de Nederlandse Maagd (oud, lelijk, met hoog kapsel) vastpakt en trekt. Illustratie in Pieter van Woensels almanak 'De Lantaarn voor 1798'.

Voorover vallende man die leunt op…

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, RP-P-OB-86.610

Spotprent van een voorover vallende man die leunt op een gebroken stok, 1796. Tegenover blz. 16: 'Over 't aanzien der Republiek der Vereenigde Nederlanden onder de Mogenheden'.

Wagen met twee bestuurders, 1796

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, RP-P-OB-86.613

Spotprent van een wagen met twee bestuurders en die aan een kant met een paard en aan de andere kant met een ezel is bespannen. Tegenover blz.160: 'Van de tegenwoordige regeeringe van Holland'.

Nakomeling lezend over de historie…

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, RP-P-OB-86.611

Spotprent van een man (onze nakomeling) die bij het lezen van de historie van de tegenwoordige tijd zowel moet huilen als lachen, 1796. Bovenaan twee medaillons met Heraclitus en Democritus.

Predikant in het water

Pieter van Woensel, 1797 - 1798, prent, BI-B-FM-101-4

Spotprent van een predikant als drenkeling in het water. Op de voorgrond kijken drie figuren zittend op elkaars schouders toe. Op de achtergrond een aantal personen aan het fierljeppen. Illustratie in Pieter van Woensels almanak 'De Lantaarn voor 1798'.

Kreupele met vliegengif, 1796

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, RP-P-OB-86.612

Spotprent van invalide man met een houten been en krukken die een fles met vliegengif omhoog houdt waar een zwerm vliegen op af komt.

Radeloze geschiedschrijver, 1796

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, RP-P-OB-86.609

Spotprent van een schrijver die radeloos in de gloeiende as op de vloer zit voor de haard. Hij heft zijn handen in de lucht en houdt in zijn mond een schrijfveer. Aan weerszijden van hem twee boeken op stoelen: links de Waarheid, rechts de Opinie.

Radeloze geschiedschrijver, 1796

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, BI-B-FM-098-2

Spotprent van een schrijver die radeloos in de gloeiende as op de vloer zit voor de haard. Hij heft zijn handen in de lucht en houdt in zijn mond een schrijfveer. Aan weerszijden van hem twee boeken op stoelen: links de Waarheid, rechts de Opinie. Illustratie in Pieter van Woensels almanak 'De…

Voorover vallende man die leunt op…

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, BI-B-FM-098-5

Spotprent van een voorover vallende man die leunt op een gebroken stok, 1796. Tegenover blz. 16: 'Over 't aanzien der Republiek der Vereenigde Nederlanden onder de Mogenheden'. Illustratie in Pieter van Woensels almanak 'De Lantaarn voor 1796'.