Voorover vallende man die leunt op…

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, BI-B-FM-098-5

Spotprent van een voorover vallende man die leunt op een gebroken stok, 1796. Tegenover blz. 16: 'Over 't aanzien der Republiek der Vereenigde Nederlanden onder de Mogenheden'. Illustratie in Pieter van Woensels almanak 'De Lantaarn voor 1796'.

Voorover vallende man die leunt op…

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, RP-P-OB-86.610

Spotprent van een voorover vallende man die leunt op een gebroken stok, 1796. Tegenover blz. 16: 'Over 't aanzien der Republiek der Vereenigde Nederlanden onder de Mogenheden'.

Spotprent op verwerping van het…

Pieter van Woensel, 1797 - 1798, prent, BI-B-FM-101-5

Spotprent waarin het volk het verwerpen van het Plan van Constitutie op 8 augustus 1797 bespot. Op een muur is het Plan geplakt dat gelezen en beoordeeld wordt het gewone volk en de burgerij. Links een kijkdoos waarbij een flap papier dat opgetild kan worden en waaronder te lezen staat: 189e Plan v.…

Twee platen uit 'De Nieuwe…

Veridicius, 1879 - 1880, prent, RP-P-OB-89.282

Blad met de platen genummerd V en XII. Onderdeel van een serie van acht bladen, elk met twee spotprenten op de nieuwe wet op het Lager Onderwijs, genomen uit het boekje 'Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commisssie', door Veridicus, april 1879.

Gesel met hoofden van de leden van…

Carel Christiaan Antony Last, 1848, prent, BI-B-FM-139-2

Gesel met hoofden van de leden van de Franse voorlopige regering van 1848, met bovenaan het staatshoofd Alphonse de Lamartine. Illustratie in een boek met zes spotprenten en begeleidende teksten nav de revolutie in Frankrijk in 1848. Merendeels bewerkingen van spotprenten in de reeks Hollandia…

Illustraties bij het verhaal…

anoniem, naar H.J. Kist, 1859, prent, BI-B-FM-166-2C

Blad met twee illustraties bij het verhaal 'Lotgevallen en Ontmoetingen van David Harthals'. Spotprent in de studentenalmanak van de Universiteit van Leiden van het jaar 1859.

Wagen met twee bestuurders, 1796

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, RP-P-OB-86.613

Spotprent van een wagen met twee bestuurders en die aan een kant met een paard en aan de andere kant met een ezel is bespannen. Tegenover blz.160: 'Van de tegenwoordige regeeringe van Holland'.

Radeloze geschiedschrijver, 1796

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, BI-B-FM-098-2

Spotprent van een schrijver die radeloos in de gloeiende as op de vloer zit voor de haard. Hij heft zijn handen in de lucht en houdt in zijn mond een schrijfveer. Aan weerszijden van hem twee boeken op stoelen: links de Waarheid, rechts de Opinie. Illustratie in Pieter van Woensels almanak 'De…

Wagen met twee bestuurders, 1796

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, BI-B-FM-098-7

Spotprent van een wagen met twee bestuurders en die aan een kant met een paard en aan de andere kant met een ezel is bespannen. Tegenover blz.160: 'Van de tegenwoordige regeeringe van Holland'. Illustratie in Pieter van Woensels almanak 'De Lantaarn voor 1796'.

Het Oude Licht, 1796

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, BI-B-FM-098-10

Spotprent waarin een aap met pruik en domineesmantel de kaars op de rug van ezel uit doet. Apen kijken toe. Illustratie in Pieter van Woensels almanak 'De Lantaarn voor 1796'.