Het St. Catharina-Gasthuis te…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Petrus Franciscus Greive, 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2244

Het herbergen van reizigers en het uitdelen van voedsel aan armen, bedelaars en wezen door de monniken in de St. Catharina-Gasthuis te Arnhem, ca. 1240.

Begrafenisstoet van Michiel de…

Bastiaen Stopendael, naar Jan Luyken, 1687 - 1701, prent, RP-P-AO-23-17

De begrafenisstoet van Michiel de Ruyter te Amsterdam op 18 maart 1677. De stoet gaat over de Dam langs het stadhuis naar de Nieuwe Kerk. Boven in het midden een banderol met de titel. In het onderschrift de legenda 1-46.

Koning Gustaaf II Adolf slaat de…

Simon Frisius, 1639, prent, RP-P-1948-314

Gustaaf II Adolf, koning van Zweden, slaat de knielende heer Bas tot ridder in het koninklijk paleis te Stockholm. Links op de voorgrond staat de heer Joachimij die kort te voren tot de adelstand was verheven.

Germanicus bij een groep vrouwen

Raphael Morghen, naar Jean Grandjean, 1779, prent, RP-P-OB-36.574

Germanicus staat tegenover een groep vrouwen. Een man houdt de armen van Germanicus en de voorste vrouw vast. Mogelijk is de verloving van Germanicus en Agrippina weergegeven. Genummerd rechtsboven: VII.

De Witte Heeren te Middelburg…

Willem Steelink (I), naar Pieter Stortenbeker, 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2253

De Witte Heeren te Middelburg weiden hun vee in de duinen, 1252. Duinlandschap met grazend vee.

Begrafenisstoet van Michiel de…

Bastiaen Stopendael, naar Jan Luyken, 1687 - 1701, prent, RP-P-OB-76.639

De begrafenisstoet van Michiel de Ruyter te Amsterdam op 18 maart 1677. De stoet gaat over de Dam langs het stadhuis naar de Nieuwe Kerk. Boven in het midden een banderol met de titel. In het onderschrift de legenda 1-46.

Aankomst van koning Willem III bij…

Jan Luyken, 1696 - 1700, prent, RP-P-OB-82.731

De aankomst van de sloep met koning Willem III bij Oranjepolder in Zuid-Holland, 31 januari 1691. Een boer genaamd Jillis komt te paard de boot tegemoet. Bedrukt met tekst op achterzijde.

Watersnood in Groningen, 1686

Jan Luyken, 1696 - 1700, prent, RP-P-OB-82.543

Watersnood in Groningen, 1686. Enkele personen zitten tijds de storm op een dak boven het hoge water, rechts drijft een baby ongedeerd in een wieg. Bedrukt met tekst op achterzijde.

Praalgraf van Michiel de Ruyter in…

Joseph Mulder, 1687 - 1726, prent, RP-P-OB-82.468

Het praalgraf van Michiel Adriaansz. de Ruyter in het koor van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De luitenant-admiraal-generaal van Holland en West-Friesland werd er op 18 maart 1677 begraven. Links twee bezoekers. Rechtsboven gemerkt: Pag. 1010.

De slag bij Beachy Head, 1690

Jan Luyken, 1696 - 1700, prent, RP-P-OB-82.713

Zeeslag bij Beachy Head (Béveziers) waarbij een gecombineerd Engelse en Nederlandse vloot verslagen wordt door de Fransen, 10 juli 1690. Bedrukt op achterzijde met tekst in het Nederlands.