Beeld van Johannes de Doper met lam…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4485(V)

Fragment van een boekillustratie van een beeld van Johannes de Doper met lam en boek.

Kruisdraging van Christus

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4456(R)

Christus bezwijkt onder het gewicht van het kruis tijdens de kruisdraging op de weg naar Golgotha. Simon van Cyrene tilt het kruis op terwijl soldaten Christus aansporen om weer op te staan. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met fijne ornamenten. Deze prent is gedrukt met meerdere…

Christus onderwijst de apostelen om…

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4460(R)

Christus staat temidden van de apostelen en onderwijst hun om afstand doen van bezittingen voordat zij op reis gaan om de leer van Christus onder de mensen te brengen. Zij leggen hun beurzen met geld (goud en zilver) en kledingstukken die zij over hebben op de grond. Boekillustratie in rechthoekige…

Paus zegent monniken en nonnen

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4462(V)

De paus, gekroond met een tiara, zit op een troon met een kruisstaf in zijn hand. Hij zegent de monniken en nonnen die voor hem knielen. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met fijne ornamenten. De prent is gedrukt met meerdere houtblokken. Bovenaan het blad staat de halve titel van de…

Reliekhouder met de boom van Jesse…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4488(R)

Reliekhouder met de boom van Jesse rondom voorstelling van Maria met kind. De boom wortelt in de liggende figuur van Jesse op de voet van de reliekhouder.

Beeld van knielende engel met harp

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4482

Beeld van een knielende engel die op een harp speelt. Op het verso van deze boekillustratie staat een gedrukt fragment Duitse tekst: Und ein ewiges ... und gewis war.

Gezag van paus over bisschop

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4461(V)

De paus geeft de bisschop zijn positie en titel, een voorbeeld uit de kerkelijke hiërarchie. De paus en bisschop worden omringd door een groep geestelijken terwijl zij naar buiten kijken. In de verte ligt de stad waar de bisschop zijn zetel zal krijgen. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met…

Beeld van knielende bisschop met…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4467(V)

Fragment van boekillustratie met beeld van knielende bisschop en kerkmodel. Fragment onderschrift in Duits: vergult Bild eins

Val van paus in de hel

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4464(R)

De paus wordt door demonen naar de vlammen in de hel gevoerd. Tussen de vlammen bevinden zich al geestelijken. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met fijne ornamenten. De prent is gedrukt met meerdere houtblokken.

Reliekhouder in vorm van medaillon…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4491(R)

Reliekhouder in vorm van een medaillon met Christus in de hel, met zijn kruisvaandel breekt hij de deur open waarachter zich de gedoemden bevinden. De rand van het medaillon is versierd met edelstenen.