Reliekhouder in vorm van medaillon…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4491(R)

Reliekhouder in vorm van een medaillon met Christus in de hel, met zijn kruisvaandel breekt hij de deur open waarachter zich de gedoemden bevinden. De rand van het medaillon is versierd met edelstenen.

Reliekhouder met de verzoeking van…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4486

Reliekhouder met de verzoeking van Adam en Eva. Op verso is fragment van een reliekhouder afgebeeld, mogelijk met de nagelen van het kruis van Christus.

Beeld van heilige Pancratius

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4480(R)

Beeld van heilige Pancratius met lans en schild op voet met keurvorstelijk wapen van Saksen.

Paus en een bisschop

Lucas Cranach (I), 1521, prent, RP-P-OB-4465

Paus geeft de bisschop zijn positie en titel, een voorbeeld uit de kerkelijke hiërarchie. De paus en bisschop worden omringd door een groep mannen terwijl zij naar buiten kijken. In de verte ligt de stad waar de bisschop zijn zetel zal krijgen.

Reliekhouder met de bewening van…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4484

Reliekhouder met de bewening van Christus. Op het verso is een fragment Duitse tekst en een deel van een reliekhouder in de vorm van een kruis zichtbaar.

Paus voert het bevel over een leger

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4457(V)

De paus staat als legeraanvoerder tussen soldaten met lansen bij de muren van een stad. Soldaten te paard luisteren naar zijn bevelen en links staat een kanon opgesteld. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met fijne ornamenten. Deze prent is gedrukt met meerdere houtblokken. Boven de…

Monstrans met vogel (pelikaan)

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4479(V)

Fragment van boekillustratie van een monstrans met een vogel als ornament, mogelijk een pelikaan.

Paus en zijn gevolg te paard

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4460(V)

De paus verlaat een stad te paard, hij rijdt voorop in een ceremonieële stoet met zijn gevolg van geestelijken waaronder een bisschop en kardinalen. Twee soldaten lopen voorop. Op de achtergrond rechts is de hel weergegeven met de verdoemde zielen in de vlammen en daarboven vliegen drie demonen.…

Crucifix of klaverkruis op een voet

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4488(V)

Crucifix of klaverkruis op een voet, op de kruiseinden medaillons met symbolen van vier evangelisten. De randen van de boekillustratie zijn afgesneden.

Christus gebruikt maaltijd bij…

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4461(R)

Christus discussieert met een Farizeeër over de gewoonte van dit volk om de handen te wassen voor de maaltijd. Rechts naast de Farizeeër staat een man die zijn handen wast boven een schaal. Op de achtergrond links zitten de apostelen aan tafel bij de Farizeeër in huis, zij zijn aan tafel gegaan…