168 resultaten gevonden


F. Franciscus Lijftocht, Arnold van den Eynden Gaspar Bouttats, 1679, prent, RP-P-1911-394

Bladzijde uit een boek (p.29) met tekst op verso. In een ovale cartouche worden twee vechtende kinderen door hun vader geslagen met een stok. Rechts kijken toeschouwers toe en becommentariëren de scène. Boven de cartouche de titel (motto) van de prent en een citaat uit de bijbel (Hebreeën 12:6).…

F. Franciscus Lijftocht, Arnold van den Eynden Gaspar Bouttats, 1679, prent, RP-P-1911-402

Bladzijde uit een boek (p.100) met tekst en drukkersvignet op het verso. In een ovale cartouche de oogst en bewerking van vlas. Op de voorgrond is een boer het vlas op het veld aan het roten. Door het vlas aan water bloot te stellen, komt het bastvezel van het hout los. Op de achtergrond wordt het…

F. Franciscus Lijftocht, Arnold van den Eynden Gaspar Bouttats, 1679, prent, RP-P-1911-399

Bladzijde uit een boek (p.123) met tekst op verso. In een ovale cartouche een bedelaar op krukken die twee honden met een van zijn krukken probeert weg te houden. Boven de cartouche de titel (motto) van de prent en een citaat uit de bijbel (Psalm 22:17-20). Onder de prent een onderschrift: 'Tegen…

F. Franciscus Lijftocht, Arnold van den Eynden Gaspar Bouttats, 1679, prent, RP-P-1911-407

Bladzijde uit een boek (p.198) met tekst en drukkersvignet op het verso. In een ovale cartouche op de voorgrond twee putti die takjes van een laurierboom afknippen. Op de achtergrond een triomftocht van een heerser en zijn leger. Boven de cartouche de titel (motto) van de prent en een citaat uit de…

Jurriaen van Poolsum Jan Luyken, 1689, prent, RP-P-OB-75.535

Eed van trouw afgelegd door de steden en de ingezetenen van het vorstendom van Orange aan prins Willem III, 7 mei 1665 (hier ten onrechte geplaatst in het jaar 1688). Ceremonie met de afgevaardigden van de prins en van Orange zittend op een podium opgesteld op een plein te Orange, voor het podium…

Hermannus Ribbius Caspar Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1779

Een man die wordt beschuldigd van ketterij staat in een kerk voor het altaar. Met een ijzeren tang overhandigt de priester hem een gloeiende ijzeren staaf uit een vuur.

Hermannus Ribbius Caspar Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1781

Op de Grote Markt van Atrecht staan enkele mannen en vrouwen op een schavot. Ze dragen beschilderde mijters. Deze inwoners van Atrecht werden beschuldigd van ketterij en hekserij.

Everard Meyster, 1668, prent, RP-P-1938-276

Een vos met een mijter op het hoofd berijdt een paard. In de staart van de vos een slang en naast hem een lam. De vos houdt zijn voet op een rijksappel. Naast zich heeft hij een schild met een ooievaar, symbool voor de stad Den Haag. Wellicht een satirische prent op het bedrijven van politiek.…

Crispijn van de Passe (I), 1615, prent, RP-P-OB-16.063

Portret van Lodewijk Gunther, prins van Nassau-Siegen. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. In de marge een tweeregelig lofdicht in het Latijn. Op de versozijde boekdruk in het Nederlands.

Jurriaen van Poolsum Jan Luyken, 1687, prent, RP-P-1896-A-19368-664

Prent rechtsboven genummerd: 81.