5 resultaten gevonden


Jacob de Gheyn Johann Theodor de Bry, 1611, prent, RP-P-1953-155

Amor zit op een leeuw, die een bit in zijn bek heeft. De kleine Amor bedwingt met zijn teugels de krachtige leeuw. De kracht van de liefde is dus sterker dan die van het machtigste dier.

Karel van Mander Johann Theodor de Bry, 1611, prent, RP-P-1953-152

In een smederij worden menselijke hoofden gesmeed. Het zijn "harde koppen" die op een halsstarrige en trotse houding wijzen. De ondeugd van de halsstarrigheid kan alleen worden veranderd door de "spijtige herde bollen" om te smeden. Het zijn er zo veel en ze zijn zo alom tegenwoordig dat de smeden…

Dirck Volckertsz Coornhert, Maarten van Heemskerck Johann Theodor de Bry, 1611, prent, RP-P-1953-151

De personificatie van Justitia zit, met haar attributen zwaard en balans, op een steigerend paard, dat haar van zijn rug afwerpt. Zij stort ter aarde. Het paard heeft een wereldbol op zijn hoofd. Het voorbeeld voor deze prent maakt deel uit van een serie van vier waarin de wereld zonder…

Johann Sadeler Johann Theodor de Bry (I) , Dirck Barendsz., 1611, prent, RP-P-1953-153

Christus zit in de wolken, geflankeerd door Mozes en Paulus. Onder hen staan de doden op uit hun graven, Zij worden door engelen naar de hemel geleid (links) of door duivels naar de hel gevoerd (rechts). Embleem no. 1 uit Emblemata Saecularia, 1611: de vergankelijke en zondige mensheid zal zich voor…

Jacob de Gheyn Johann Theodor de Bry, 1611, prent, RP-P-1953-154

Amor staat bij een boom waarvan hij een twijg vastpakt. Op de achtergrond links een liefdespaar waarboven een Amor vliegt die zijn pijl op hen richt: 'So macht die Lieb ausz zweyen eins/ Und doch wie das ander keins'.