Decoratie bij het huis van Gerrit…

Noach van der Meer (II), 1776, prent, RP-P-OB-23.491

Decoratie aangebracht bij het huis van de heer Gerrit Wiggers aan de Binnenkant te Amsterdam. De prins komende uit de Tempel der Wijsheid. Het Staatsschip komt aanvaren met de deugden Geloof, Hoop en Liefde aan boord. Bovenaan een slinger met de wapenschilden van de Republiek. Ter gelegenheid van de…

Decoraties bij het huis van…

Noach van der Meer (II), 1776, prent, RP-P-OB-23.496

Decoraties aangebracht bij het huis van burgemeester Roeloff Blok aan de Brede Straat te Hoorn. Vier naast elkaar geplaatse panelen. Geheel links het Schip van Staat, daarnaast prins Willem V bij de Hollandse Tuin, waarin de Hollandse Maagd zit met een vrijheidslans in haar hand. Naast de prins de…

Altaarstenen voor de godin…

Jan de Mel, 1725, prent, RP-P-OB-23.419

Negen genummerde altaarstenen, waarvan de nummers 4 tot en met 9 zijn gewijd aan de godin Nehalennia, die in de tweede en derde eeuw na Christus in Zeeland werd aanbeden. Zij heeft meestal een mand met appels bij zich of een hond aan haar zijde. De bovenste drie altaren zijn gewijd aan mannelijke…

Decoraties bij het huis van de heer…

Noach van der Meer (II), naar Dirck Anthony Bisschop, 1776, prent, RP-P-OB-23.494

Decoraties aangebracht bij het huis van de heer Dirk Anthony Bisschop te Rotterdam. Zes panelen met allegorische voorstellingen en emblemen. Linksboven de Hollandse Leeuw met de pijlenbundel en het zwaard, midden boven het wapenschild van Willem V. Rechtsboven de Faam met een banier met de letter W.…

David hoort van de dood van Saul en…

Noach van der Meer (I), 1724 - 1769, prent, RP-P-1906-1910

Twee bijbelse voorstellingen. Boven brengt een boodschapper aan David en zijn mannen het bericht dat Saul en Jonatan zijn omgekomen. Als bewijs heeft hij de kroon en de armband van koning Saul meegenomen. David scheurt zijn kleren. Onder hangt Absalom aan zijn haren in een boom, terwijl Joab hem…

Decoratie in het huis van kapitein…

Noach van der Meer (II), 1776, prent, RP-P-OB-23.488

Decoratie aangebracht in het huis van kapitein Pieter Clockener aan de Warmoesstraat te Amsterdam. Voorstelling van de stadhouder zittend op een troon in de tempel van de wijsheid. Op de trap liggen rozen en de burgers bieden hem hun hart aan. Ter gelegenheid van de meerderjarigheid van prins Willem…

Decoratie op het huis van Henricus…

Noach van der Meer (II), 1776, prent, RP-P-1908-4770

Decoratie aangebracht op het huis van de predikant Henricus van der Souw te Naarden. Prins Willem V staande bij de Hollandse Maagd in de Hollandse Tuin. Op de wolken zitten Apollo en de Muzen. Mercurius vliegt met de petasus in zijn hand. Onderaan een vierregelig vers op Willem V. Ter gelegenheid…

Penning en drie zegels met Willem…

Abraham Delfos, naar Dirk Kuipers, 1741 - 1820, prent, RP-P-OB-50.106

Penning en twee zegels met Willem II als koning van het Heilige Roomse Rijk op een troon. Het derde zegel toont Willem II als jonge graaf van Zeeland en Holland tijdens de jacht.

Gezicht op het Gravensteen te…

Abraham Delfos, naar Joannis Jacobus Bijlaert, 1763 - 1770, prent, RP-P-1905-5217

Gezicht op het Gravensteen te Leiden, met op de voorgrond verschillende figuren.

Gezicht op de Waag, de Oude Rijn en…

Abraham Delfos, naar Jan de Beijer, 1763 - 1770, prent, RP-P-AO-10-94

Gezicht op de Waag (links), de Oude Rijn (midden) en de Vrouwekerk (links van het midden op de achtergrond) te Leiden.