Portret van de advocaat Johan van…

Salomon Savery, naar Wybrand de Geest (I), 1652, prent, RP-P-1905-1687

Portret van Sibrandus Francisci…

Jacob van Meurs, naar Theodor Faber, 1651, prent, RP-P-1907-3263

Portret van Herman Witsius

Anthony van Zijlvelt, naar J. Heymans, 1675 - 1679, prent, RP-P-1907-3586

Portret van Sibylle van Griethuysen

Jacob van Meurs, naar Theodor Faber, 1651, prent, RP-P-1906-1760

Gedenksteen met het huis en wapen…

Ulpianus Sprongh, 1699 - 1700, prent, RP-P-1937-1769

Portret van Maria Louisa van…

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-OB-105.091

Grafmonument van Duco Martena vna…

Andries van Calfsbeek, naar Albert Martin, 1875, prent, RP-P-1905-5426

Zilveren theekist en beker

Andries van Calfsbeek, naar Albert Martin, 1875, prent, RP-P-1905-5427