Portret van Caspar Erasmus Brochman

Simon van de Passe, 1632, prent, RP-P-1908-1657

Portret van de academicus Caspar Erasmus Brochman. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. Boven de omlijsting een motto in het Grieks. In de marge een vierregelig lofdicht in het Latijn. Op de versozijde tekst in het Latijn in boekdruk.

Portret van Johannes Meursius

Simon van de Passe, 1631, prent, RP-P-1904-3742

Portret van de classicus en historicus Johannes Meursius, op 52-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Sorø. Hij draagt een medaillon met de gevleugelde leeuw van de evangelist Marcus, het symbool van Venetië. In het randschrift van de omlijsting de…

Twee monniken staan naast de…

Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1791, prent, RP-P-OB-115.148

Met paginaverwijzing rechtsboven.

Albina herkent de ridder als Edmund

Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1791, prent, RP-P-OB-115.147

Met paginaverwijzing rechtsboven.