Smid Huibert Willemszoon van Eijken…

Johannes Christiaan Bendorp, 1827, prent, RP-P-1908-3743

Smid Huibert Willemszoon van Eijken verdedigt zijn werkplaats tegen Spanjaarden met degen en kruk. Zijn dochter knielt en bid tot God om het leven van haar vader te sparen. Hij zal uiteindelijk toch sneuvelen.

De man die Gods naam lasterde wordt…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-96

Een man die Gods naam lasterde met een vloek, de zoon van Shelomiet, wordt gestenigd door de Israëlieten (Leviticus 24:10-23). Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

David geeft opdracht om de man te…

Abraham de Blois, naar Bernard Picart, 1728, prent, RP-P-1934-100

David geeft opdracht om de man te doden die Saul de genadestoot gaf. Deze man brengt als boodschapper van het slagveld de hoofdband en armband van Saul. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Chiwwieten halen Jozua met list…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-98

De Chiwwieten staan gekleed in lompen en met oud brood en kapotte wijnzakken voor Jozua. Zij beweren van ver te komen en vragen hem om een vredesverdrag. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Slag van Israël tegen de…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-102

In de slag van Israël tegen de Amalekieten verslaat Jozua Amalek. Mozes zit op de berg en houdt zijn armen omhoog met hulp van Aäron en Chur. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

Man die Gods naam lasterde wordt…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1936-818

De Man die Gods naam lasterde met een vloek, de zoon van Shelomiet, wordt door de Israëlieten gestenigd. (Leviticus 24:10-23) Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

Melchisedek zegent Abraham te Salem

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-92

De koning en hogepriester Melchisedek brengt brood en wijn mee voor Abraham en zijn mannen en zegent hem te Salem. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Aäron en zijn vier zonen als…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-95

Mozes wijdt Aäron en zijn vier zonen als priester bij de ontmoetingstent. Een stier is al gedood voor het reinigingsoffer en twee rammen staan klaar. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen vermeld.

Naäman vraagt Elisa zijn geschenken…

Abraham de Blois, naar Bernard Picart, 1728, prent, RP-P-1934-103

Naäman wil Elisa danken voor zijn genezing en vraagt hem om zijn geschenken te aanvaarden. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

Filistijnen steken bij geketende…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-99

De Filistijnen houden de geketende Simson in bedwang en maken hem blind door zijn ogen uit te steken, zijn haren zijn reeds afgeknipt. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.