De Israëlieten en de Moabitische…

Pieter Sluyter, naar Gerard Hoet (I), 1705 - 1720, prent, RP-P-OB-103.433

Rond een rijk gedekte tafel vrijen de Israëlieten met de Moabitische vrouwen, die elk een afgodsbeeld in de hand houden. Daarachter buigen Israëlieten voor een afgodsbeeld in een tempel, daartoe aangezet door de heidense vrouwen. In een tentenkamp op de achtergrond is te zien hoe Pinechas, de zoon…

Baäls altaar door Gideon vernield

Pieter Sluyter, naar Gerard Hoet, 1705 - 1720, prent, RP-P-OB-103.438

De inwoners van de stad ontdekken dat Gideon het door zijn vader Joas opgerichte altaar van Baäl heeft vernield. De door hem geofferde stier brandt nog op het altaar. Illustratie van de Bijbeltekst Ri. 6:28-32. Onder de voorstelling de titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en…

David tot koning gezalfd

Pieter Sluyter, naar Gerard Hoet, 1705 - 1720, prent, RP-P-OB-103.440

Onder het toeziend oog van zijn vader en broers zalft Samuel David, die voor hem knielt. Zijn herderstaf ligt naast hem op de grond. Op de achtergrond brandt een offer op een hoog altaar. Illustratie van de Bijbeltekst 1 Sam. 16: 13. Onder de voorstelling de titel in het Hebreeuws, Engels, Duits,…

Portret van Willem I, prins van…

Crispijn van den Queborn, 1623, prent, RP-P-OB-103.926

Portret van Willem I in een ovaal met randschrift. Geheel in een geornamenteerde omlijsting. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst.

Indianen plukken tabak

Moyses van Wtenbrouck, 1622, prent, RP-P-1883-A-6996

Aarde in Gods ogen verdorven en vol…

Jan van Vianen, naar Gerard Hoet, 1705 - 1720, prent, RP-P-1934-249

De aarde in Noachs tijd is verdorven en vol onrecht. Rechts op de achtergrond is begonnen aan de bouw van de ark. Illustratie van de Bijbeltekst Gen. 6: 11. Onder de voorstelling de titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

Portret van Martinus Bucer

Hendrick Hondius (I), 1599, prent, RP-P-OB-55.226

Buste naar links van Martinus Bucer. Onder het portret zijn naam en vier regels in het Latijn. Prent uit (deel 1 van) de serie portretten van beroemde hervormers.

Portret van Matthias Flacius

Hendrick Hondius (I), 1599, prent, RP-P-OB-55.221

Buste van Matthias Flacius. Onder het portret zijn naam en vier regels in het Latijn. Prent uit (deel 1 van) de serie portretten van beroemde hervormers.

Portret van Johannes Hus

Hendrick Hondius (I), 1599, prent, RP-P-1908-3863

Buste naar rechts van Johannes Hus. Onder het portret zijn naam en vier regels in het Latijn. Prent uit (deel 1 van) de serie portretten van beroemde hervormers.

Portret van Justus Jonas

Hendrick Hondius (I), 1599, prent, RP-P-1918-633

Buste naar rechts van Justus Jonas. Onder het portret zijn naam en vier regels in het Latijn. Prent uit (deel 1 van) de serie portretten van beroemde hervormers.