Tegenspoed toont ons dat wij echt…

Gaspar Bouttats, 1679, prent, RP-P-1911-394

Bladzijde uit een boek (p.29) met tekst op verso. In een ovale cartouche worden twee vechtende kinderen door hun vader geslagen met een stok. Rechts kijken toeschouwers toe en becommentariëren de scène. Boven de cartouche de titel (motto) van de prent en een citaat uit de bijbel (Hebreeën 12:6).…

Tegenspoed leert zuiverheid aan de…

Gaspar Bouttats, 1679, prent, RP-P-1911-402

Bladzijde uit een boek (p.100) met tekst en drukkersvignet op het verso. In een ovale cartouche de oogst en bewerking van vlas. Op de voorgrond is een boer het vlas op het veld aan het roten. Door het vlas aan water bloot te stellen, komt het bastvezel van het hout los. Op de achtergrond wordt het…

Tegenspoed beschermt ons tegen de…

Gaspar Bouttats, 1679, prent, RP-P-1911-399

Bladzijde uit een boek (p.123) met tekst op verso. In een ovale cartouche een bedelaar op krukken die twee honden met een van zijn krukken probeert weg te houden. Boven de cartouche de titel (motto) van de prent en een citaat uit de bijbel (Psalm 22:17-20). Onder de prent een onderschrift: 'Tegen…

Tegenspoed geeft de mens de kroon…

Gaspar Bouttats, 1679, prent, RP-P-1911-407

Bladzijde uit een boek (p.198) met tekst en drukkersvignet op het verso. In een ovale cartouche op de voorgrond twee putti die takjes van een laurierboom afknippen. Op de achtergrond een triomftocht van een heerser en zijn leger. Boven de cartouche de titel (motto) van de prent en een citaat uit de…

Embleem met man die afstand doet…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2041

Een man knielt voor Christus die hem zijn wonden toont. De man maakt een armgebaar waarmee hij afstand doet van zijn aardse bezittingen. In het landschap zijn voorbeelden weergegeven van christenen die zich op de juiste manier wijden aan het geloof zoals geestelijken of een kluizenaar.

Embleem met engel die aan man toont…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2046

Een engel toont een man dat hij moet leven naar het voorbeeld van heiligen. In een tuin bij een klooster knielt een groep heiligen in gebed. Uit de hemel met de Heilige Drieëenheid straalt licht op hen neer.

Embleem met man die zijn vrienden…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2053

Een man raadt zijn vrienden aan om in deugd te leven. De duivel en een goddeloze trekken aan een steeds dikker wordend koord dat staat voor de verleiding van een leven in zonde waarmee de man moet breken. Een engel wijst de goede weg naar het eeuwige leven. In het landschap zijn onder andere de…

Embleem met verering van Heilige…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2058

De heilige Franciscus van Assisi wordt vereerd met palmtakken. De mens moet zijn voorbeeld volgen en in deugd leven om vrede in het hart te kennen en geeerd te worden.

Embleem met man die portret…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2060

Een man schildert op aanwijzing van een engel het portret van Christus op de kruisweg. De man stelt daarmee een voorbeeld voor zichzelf hoe ook hij in deugd kan leven, aldus het meditatievoorschrift in de uitgave. In het landschap draagt Christus zijn kruis de Calvarieberg op en velen volgen hem met…

Embleem met man die God dankt voor…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2065

Een engel toont een man dat alle goede daden van God redenen zijn voor het tonen van dankbaarheid in zijn gebed.