991 resultaten gevonden


Pieter de Jode Theodoor Galle (I) , Joannes Nys, 1611, prent, RP-P-OB-6767

Een priester doopt de heilige Dominicus. Een ster verschijnt op het hoofd van het kind. De prent heeft een Latijns opschrift en onderschrift en maakt deel uit van een prentserie voor een boek over het leven van de heilige Dominicus.

Joannes Nys, Augustino Galaminio Theodoor Galle, 1611, prent, RP-P-OB-6774

Door het voorbeeld van zijn eigen vroomheid tracht de heilige Dominicus ketters te bekeren. De prent heeft een Latijns opschrift en onderschrift en maakt deel uit van een prentserie voor een boek over het leven van de heilige Dominicus.

Pieter de Jode Theodoor Galle (I) , Joannes Nys, 1611, prent, RP-P-OB-6779

In de Sint-Pieterskerk te Rome krijgt de heilige Dominicus in een visioen het bezoek van de apostelen Petrus en Paulus. Ze geven hem respectievelijk een staf en een boek en bevelen hem aan het woord van God te verspreiden. De prent heeft een Latijns opschrift en onderschrift en maakt deel uit van…

Pieter de Jode Theodoor Galle (I) , Joannes Nys, 1611, prent, RP-P-OB-6781

Maria, samen met de heilige Catharina en de heilige Cecilia, maakt een monnik wakker en zegent hem met een wijwaterkwast. De prent heeft een Latijns opschrift en onderschrift en maakt deel uit van een prentserie voor een boek over het leven van de heilige Dominicus.

Pieter de Jode Theodoor Galle (I) , Joannes Nys, 1611, prent, RP-P-OB-6786

Een vrouw smeekt de heilige Dominicus haar kind terug te halen uit de dood. De heilige Dominicus neemt de hand van het dode kind en wekt hem terug tot leven. De prent heeft een Latijns opschrift en onderschrift en maakt deel uit van een prentserie voor een boek over het leven van de heilige…

Pieter de Jode Theodoor Galle (I) , Joannes Nys, 1611, prent, RP-P-OB-6793

De heilige Dominicus knielt voor een altaar met het kruisbeeld. Zijn bovenlijf is naakt en hij heeft een ketting in zijn hand, waarmee hij zichzelf geselt. Zijn ordebroeders kijken in een hoek vol bewondering toe. De prent heeft een Latijns opschrift en onderschrift en maakt deel uit van een…

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6503

Tijdens een rit slaat de bliksem in vlak voor het paard van de heilige Norbertus. Hij valt van zijn paard en hoort God die hem vermanend toespreekt en hem tot inkeer brengt. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6508

De heilige Norbertus moet zich voor Conon, de pauselijke legaat, verantwoorden voor zijn prediking. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6510

Twee edellieden staan aan weerszijden van een draagbaar reliekschrijn. Ze hebben al jaren een vete. De heilige Norbertus overtuigt hen elkaar de hand te schudden en in vrede te leven. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6515

De heilige Norbertus bidt alleen in een kerk als de duivel verschijnt in de gedaante van een woeste beer. De heilige Norbertus jaagt het beest weg. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.