Annunciatie

Cornelis Galle (II), naar Abraham van Diepenbeeck, 1650 - 1653, prent, RP-P-OB-6990

Maria knielt voor een lessenaar, haar vinger in een boek. De engel verkondigt haar de geboorte van haar zoon. Hij wijst op de Heilige Geest in de gedaante van een duif die boven hem zweeft. Engelen strooien rozenblaadjes op Maria.

Opstanding

Cornelis Galle (II), naar Abraham van Diepenbeeck, ca. 1650 - ca. 1700, prent, RP-P-OB-6995

Christus zweeft boven het graf een palmtak in zijn hand. De soldaten die bij het graf sliepen vluchten in paniek. In de hemel vergezellen engelen en cherubijnen Christus.

Drie-eenheid

Cornelis Galle (II), naar Abraham van Diepenbeeck, 1650 - 1653, prent, RP-P-OB-7001

God de Vader en Christus zitten op een wolk, De Heilige Geest, in de gedaante van een duif, zweeft tussen hen. De Drie-eenheid is omgeven door het koor der engelen en door heiligen en martelaren.

Portretbuste van Philip Rubens,…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1615, prent, RP-P-OB-5961

Portretbuste van Philip Rubens, op een ronde sokkel, in een nis geplaatst. De sokkel is versiert met cherubijnen, vruchten en fakkels.

Portret van Hendrik de Keyser

Joannes Meyssens, 1662, prent, RP-P-OB-23.602

Portret van Hendrik de Keyser, architect en beeldhouwer. In zijn hand een passer. Onderaan in de marge een vierregelige tekst in het Frans.

Portret van Cornelis de Bie

Joannes Meyssens, naar Erasmus Quellinus (I), 1640 - 1670, prent, RP-P-OB-23.607

Portret van Cornelis de Bie, schrijver van Het gulden cabinet vande edele vry schilder-const. Onderaan in de marge een tekst in het Frans met zijn geboortedatum en functies.

De paus en de Dood

Wenceslaus Hollar, naar Hans Holbein (II), ca. 1680, prent, RP-P-OB-11.157

De paus zit links op zijn troon en kroont de keizer die voor hem knielt en zijn voet kust. Achter de troon staat de Dood. Ook tussen de geestelijken die getuigen zijn van de kroning staat de Dood.

De graaf en de Dood

Wenceslaus Hollar, naar Hans Holbein (II), ca. 1680, prent, RP-P-OB-11.164

Een graaf probeert te vluchten voor de Dood die dreigend een schild voor hem ophoudt.

De predikant en de Dood

Wenceslaus Hollar, naar Hans Holbein (II), ca. 1680, prent, RP-P-OB-11.169

Een predikant preekt vanaf een kansel in de kerk. Achter hem staat de Dood met een zandloper.

De ridder en de Dood

Wenceslaus Hollar, naar Hans Holbein (II), ca. 1680, prent, RP-P-OB-11.171

Een ridder in gevecht met de Dood. Op de borst van een reeds gesneuvelde man staat een zandloper.