uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

12.947 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

rejected attribution Frederick Bloemaert, 1600 - 1670, prent, RP-P-BI-1482

Pomona zit onder een boom waaraan druiven hangen. De Italiaanse god Vertumnus maakt haar in de gedaante van een oude vrouw het hof.

Pieter de Hondt Abraham de Blois, 1679 - 1717, prent, RP-P-1934-92

De koning en hogepriester Melchisedek brengt brood en wijn mee voor Abraham en zijn mannen en zegent hem te Salem. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Pieter de Hondt Abraham de Blois, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-97

Bij het kamp van de Israëlieten worden door de wind grote hoeveelheden kwartels aangevoerd. De Israëlieten zijn onverzadigbaar en blijven maar kwartels eten waarna ze door God gestraft worden met ziekte en de dood. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Pieter de Hondt Abraham de Blois, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-102

In de slag van Israël tegen de Amalekieten verslaat Jozua Amalek. Mozes zit op de berg en houdt zijn armen omhoog met hulp van Aäron en Chur. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

Abraham Bloteling, ca. 1677, prent, RP-P-1885-A-9607

In een tempel, gewijd aan de godin Diana is een groepje mensen bijeen. Een jonge herder komt naar de mensen toe en verteld huilend wat hem is overkomen. Naast hem staat een faun met een knots in zijn hand.

weduwe Abraham de Wees Antonio Tempesta (I) , Daniel Bakkamude, 1671, prent, RP-P-1909-2009

Bladzijde uit een boek met tekst op recto en verso, en een afbeelding aan het begin van boek 5. Het bruiloftsfeest van Perseus en Andromeda wordt verstoort door Phineus, een minnaar van Andromeda, en zijn vrienden. Uiteindelijk worden Phineus en zijn mannen in steen veranderd.

weduwe Abraham de Wees Antonio Tempesta (I) , Daniel Bakkamude, 1671, prent, RP-P-1909-2011

Bladzijde uit een boek met tekst op recto en verso en een afbeelding aan het begin van boek 10. Orpheus speelt voor de dieren op een lira da braccio, een snaarinstrument uit de Renaissance. Alle dieren luisteren vreedzaam en aandachtig.

Pieter Wagenaar Cornelis Bogerts (II), 1781, prent, RP-P-1935-1061(R)

Letter M uit het Vaderlandsch A-B boek van J.H. Swildens. Een moeder zit in de kinderkamer haar baby te voeden. Haar man houdt een tweede kind in zijn armen. Op de grond speelt het derde kind. De meid komt met iets te drinken de kamer binnen lopen. Onder de prent een vers en een tekst op de…

Cornelis Bogerts, 1760 - 1817, prent, RP-P-1905-5207

Een moeder met drie kinderen zit voor haar huis. Twee rijke mannen met een jongetje komen langs en geven de vrouw geld. Illustratie voor het achtste toneel van een toneelstuk.

Cornelis Bogerts, 1784, prent, RP-P-1934-429

Een groep joden ontmoet de paus in gezelschap van een aantal kardinalen op een plein. De joden bieden de paus hun wetsteksten aan. Twee mannen dragen boekrollen in hun armen.