Allegorie met het wapenschild van…

Albrecht Dürer, 1521, prent, RP-P-1921-2146

Het wapen van het Habsburgse keizerrijk en de twee stadswapens van Neurenberg, omringd door vier engelen. De bovenste twee van hen verbeelden de Rechtvaardigheid en de Overvloed. Versozijde is titelpagina van een boek: in gotisch schrift staat erop gedrukt 'Reformacion der Stat / Nuremberg / Cum…

Apostel Jakobus de Meerdere

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1524

De apostel Jakobus de Meerdere met een hoed op het hoofd en een wandelstok in de hand.

Apostel Thomas

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1529

De apostel Thomas met een speer en een boek.

Apostel Simon

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1531

De apostel Simon met een zaag en een boek.

De Heilige Joris en de draak

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1536

De Heilige Joris vecht, gezeten op zijn paard, met zijn zwaard tegen een draak. Op de achtergrond een jonkvrouw.

Heilige Margaretha

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1543

De Heilige Margaretha met een staf en een boek, een draak onder de voeten vertrappend.

Boetvaardige Heilige Hiëronymus

Albrecht Dürer (school van), 1511 - 1520, prent, RP-P-OB-1517

De Heilige Hiëronymus slaat zichzelf met een steen op de borst, geknield voor een crucifix. Voor hem ligt een leeuw. Op versozijde Latijnse tekst in boekdruk (titelpagina van een boek).

Titelblad van het vierde deel van…

Albrecht Dürer (school van), 1520, prent, RP-P-1908-5676

Titelblad met tekst in boekdruk en voorstelling van een drukkerswerkplaats (drukkersvignet van de Parijse drukker Jodocus Badius), omgeven door een ornamentele rand. Versozijde geheel bedrukt met Latijnse tekst.

Titelblad met Johannes Teuschlein…

Erhard Schön (toegeschreven aan), 1506, prent, RP-P-1886-A-11262(V)

Titelblad (?) met een voorstelling van Johannes Teuschlein die zijn boek aanbiedt aan de bisschop van Würzburg, gezeten op een troon en geflankeerd door twee mannen. Daarboven de Heilige Kiliaan, Maria met het Christuskind en de Heilige Laurentius. Boven en onder de voorstelling Latijnse teksten.…