Verovering van Bagdad door de…

Caspar Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1955

Loofhuttenfeest

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1998

Het Joodse volk viert het loofhuttenfeest. In de straten worden loofhutten gebouwd. Op de voorgrond brengt men loofhout aan en wordt er muziek gespeeld. In een van de hutten wordt een maaltijd opgediend.

Opstand in London, 1640

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1961

Opstand van de inwoners van London tegen Karel I en bisschop William Laud. Laud wordt gevangen genomen door enkele gewapende burgers.

Hongersnood in Duitsland, 1637

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1952

Tijdens de Dertigjarige Oorlog heerst er hongersnood in Duitsland. Op de voorgrond wordt een lijk verorberd door een hongerige familie. Links wordt een lijk opgegraven om op te eten.

Restauratie van de inscriptie voor…

Caspar Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1975

Op bevel van paus Innocentius X restaureert een schilder een inscriptie in het Vaticaans paleis ter ere van het Venetiaanse volk. De inscriptie was eerder door paus Urbanus VIII verwijderd vanwege zijn slechte politieke relatie met de machthebbers van Venetië.

Synagoge waar een rabijn een wetrol…

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1996

In een synagoge staat een rabijn op het spreekgestoelte (bima). Hij leest voor uit een wetrol van de Torah, die hij voor zich houdt. Enkele toehoorders houden hun rechterhand omhoog. Waarschijnlijk het Joodse feest Simchat Torah (Vreugde van de Wet).

Nederlanders worden in Brazilië…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1981

Sterfbed van Lodewijk XIII, 1643

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1972

Keizer Ferdinand III wordt…

Caspar Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1958

Officieren in een interieur

Jacob Ernst Marcus, naar P. Humbert, 1801, prent, RP-P-1911-3107

Vijf officieren in een interieur, zittend rond een tafel. Een zesde officier staat met zijn zwaard in de hand bij de deuropening. Rechtsonder gemerkt: IVde Bedr. VIIIe Toon.