uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

92 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509X(R)

Drie kinderen lopen met een geschoten konijn en een staf en pijl en boog.

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1547 - 1550, prent, RP-P-OB-4509AA

Kinderen lopen met muziekinstrumenten in een triomftocht, Ze blazen op hoorns en fluiten en slaan op een trommel. Op het verso staat een fragment van een Franse tekst.

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511C(V)

De oude en blinde Isaak ligt in een bed en zegent zijn zoon Jakob. Achter de naast het bed knielende Jakob staat zijn moeder Rebekka. Door het raam is de eerstgeboren zoon Esau met pijl en boog op jacht naar wild zichtbaar. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Genesis XXVII.

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511D(R)

Farao ligt slapend in zijn bed. Naast het slaapvertrek zijn in een landschap de dromen van de Farao weergegeven, de magere koeien die de vette opeten en de dunne aren die de dikke opeten (Genesis XLI).

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511H(V)

Ark van het verbond, waarin tafelen der wet worden bewaard, en andere voorwerpen die behoren tot de inrichting van de tabernakel. Links staat een menora, daarnaast vaatwerk voor de offers en rechts staat het toonbrood, boven de voorwerpen zweven twee cherubijnen. In de marge boven de afbeelding…

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511I(R)

Mozes knielt op de berg Sinaï voor God en leert van hem hoe de Israëlieten moeten offeren. Rechts voor het tentenkamp aan de voet van de berg hebben de Israëlieten een offeraltaar gemaakt. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici I.

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511M(V)

Mozes veroordeelt de Midjanitische vrouwen en kinderen die gevangen zijn genomen door de Israëlieten. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Nvmeri XXXI.

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511N(R)

Mozes onderwijst de Israëlieten in de wetten en regels. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Devter IV [Deuteronomium).

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511R(V)

Een man, gevlucht uit het aangevallen legerkamp van Saul, knielt voor David en biedt hem de kroon van Saul aan. In de marge boven de afbeelding staat II Regvm I [2 Samuel 1].

Hans Holbein (II) , Veit Rudolf Specklin, 1538, prent, RP-P-OB-4511S(R)

David stuurt Uria op weg naar het leger in de hoop dat hij zal sneuvelen in de oorlog. In de marge boven de afbeelding staat de tekst II Regvm XI [2 Samuel 11].