Christus voor Herodes

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4388V

Christus wordt door soldaten voorgeleid aan Herodes. Onder in de marge is een ornament afgebeeld met putti en guirlandes. Geheel onder staat een Duitse tekst in twee regels die de tronende figuur duidt als de hogepriester Kajafas: Caiphas spricht zu ... etc. Matth. rrpi. De voorstelling is echter…

Christus voor Annas

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4393

Christus wordt door soldaten bij Annas voorgeleid. Annas zit op een troon en spreekt tegen Christus. Op de grond vechten twee honden. Op het raam in de achterwand van het vertrek zijn het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen op twee schilden weergegeven.

Paus en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509C(V)

De paus zit links op zijn troon en kroont de keizer die voor hem knielt en zijn voet kust. Direct naast de troon staat de Dood. Ook tussen de geestelijken die getuigen zijn van de kroning staat rechts de Dood. In de marge boven de prent staat de tekst Psal. CVIII.

Deken en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509I(R)

Een deken loopt met een valkenier een gebouw binnen. Naast hem loopt de Dood met een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst Matt. XXVI.

Arts en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509M(V)

De Dood geeft een arts een fles met urine van een oude man die leunend op zijn stok het oordeel van de arts afwacht. Op de tafel links waaraan de arts zit staat een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst LVC IIII.

Astronoom en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509N(R)

Een astronoom zit aan een tafel te studeren met voor hem een opengeslagen boek. Hij kijkt omhoog en wijst naar een armillarium (atronomisch instrument) dat boven de tafel hangt. Naast hem staat de Dood met een schedel in zijn skelethanden. De bovenmarge met de Latijnse aanduiding van de bijbeltekst…

Hertogin en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509R(V)

Een hertogin zit op haar bed en kijkt naar de Dood die aan haar rokken trekt. Een ander skelet speelt op een viool. In de marge boven de prent staat de tekst IIII. Rois I.

Marskramer en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509S(R)

Een marskramer loopt met een grote mand koopwaar op zijn rug en hij wordt tegengehouden door de Dood die hem aan zijn mouw trekt. Achter het tweetal staat een skelet op een strijkinstrument te spelen. Naast de marskramer loopt een hond. In de marge boven de prent staat de tekst Matth. XI.

Voerman en de Dood

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509W(V)

Een wagen, geladen met tonnen of vaten, is verongelukt en de voerman staat er naast en kijkt naar de Dood die op een vat zit en het opendraait. In de marge boven de prent staat de tekst I. Rois IX.

Drie kinderen met een staf en pijl…

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509X(R)

Drie kinderen lopen met een geschoten konijn en een staf en pijl en boog.