Zonnewijzer in een landschap met…

Arnold Houbraken, 1682, prent, RP-P-1878-A-2069

Een zuil met een zonnewijzer in een heuvellandschap. Op de achtergrond een zittend figuur en een ruiter. Pent uit een boek waarin 36 prenten met zinnenbeelden. Prent gebruikt in: F. van Hoogstraten, De schoole der wereld, 1682.

Jakob kust Rachel / Esau omhelst…

Hans Janssen, 1615 - 1651, prent, RP-P-1898-A-19717

Twee afdrukken op één blad in ornamentele omlijsting. Links Jakob die Rachel kust en omhelst. De schapen van Rachel drinken uit een put (Gen. 29-10). Rechts Esau die Jakob omhelst. Op de achtergrond staan Lea en Rachel met hun kinderen en de soldaten van Esau (Gen. 33-4). In de marges onderschrift…

Jozef's broers ontdekken zakken met…

Hans Janssen, 1615 - 1651, prent, RP-P-1898-A-19712

Twee afdrukken op één blad in ovaal. Links een interieur met Jakob, zittend op een stoel, en zijn zonen. In de zakken met koren ontdekken zij zakken met geld (Gen. 42-35). Rechts een interieur met Jozef die zich aan zijn broers bekend maakt (Gen. 45-3). In de marges onderschrift in het Nederlands.…

Het haar van Lavinia vliegt in…

Pieter de Jode (II), naar Abraham van Diepenbeeck, 1662, prent, RP-P-OB-7837

Het lange haar van Lavinia, de dochter van koning Latinus, vliegt in brand. Koning Latinus zit op zijn troon, onder een baldakijn, en kijkt toe. Op de voorgrond diverse toeschouwers. Op de achtergrond een standbeeld van Saturnus die één van zijn kinderen opeet. Rechtsboven: 7. Illustratie uit het…

Herodes voor het gerecht

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1780, prent, RP-P-1934-450

Herodes verschijnt op bevel van Hyrcanus wegens verdenking van moord voor het gerecht. Achter hem staan zijn lijfwachten, ter bescherming. Sameas, die een tulband draagt, durft de aanklacht tegen Herodes voor het gerecht te bevestigen. Deze prent is een illustratie bij het zeventiende hoofdstuk van…

Moord op Zacharias

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1783, prent, RP-P-1934-424

De hogepriester Zacharias van Jeruzalem wordt in de tempel vermoord door een groep soldaten. Terwijl een van de soldaten een zwaard door het hart van Zacharias steekt heft de hogepriester zijn handen ten hemel. Deze prent is een illustratie bij het negentiende hoofdstuk van het vierde boek van 'Alle…

Voorteken voor de dood van Herodes…

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1783, prent, RP-P-1934-455

In een amfitheater vol figuren, wijst koning Herodes Agrippa vanaf zijn troon naar een uil die boven zijn hoofd zit. De verschijning van de uil is het voorteken van Agrippa's dood. Deze prent is een illustratie bij het zevende hoofdstuk van het negentiende boek van 'Alle de werken van Flavius…

Afgoderij van Jerobeam

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1780, prent, RP-P-1934-436

In het bijzijn van koning Jerobeam, is bij een tempel zojuist een offer gebracht aan een stierkalf, die op een piëdestal onder het hoofdgestel van de tempel staat. Jerobeam had op twee plaatsen in Israel kalfaanbidding opgezet zodat zijn onderdanen niet allemaal naar Jeruzalem hoefde te reizen.…

Dood van Absalom

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1780, prent, RP-P-1934-443

In een bos hangt Absalom met zijn haren aan een boomtak, zijn helm ligt op de grond voor hem. Joab, de legeraanvoerder van koning David, staat op het punt om Absalom met zijn lans te doorsteken. Deze prent is een illustratie bij het negende hoofdstuk van het zevende boek van 'Alle de werken van…

Josephus door een steen geraakt

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1785, prent, RP-P-1934-448

In een gevecht om Jeruzalem tijdens de Joodse Opstand, tussen de Romeinen en de Joden, krijgt Josephus een steen op zijn hoofd. Rechts komt een Romeinse soldaat op hem toegesneld. Op de achtergrond zijn gevechten te zien en schieten figuren pijlen vanaf de stadsmuren. Deze prent is een illustratie…