186 resultaten gevonden


Pieter de Hondt Abraham de Blois, 1679 - 1717, prent, RP-P-1934-92

De koning en hogepriester Melchisedek brengt brood en wijn mee voor Abraham en zijn mannen en zegent hem te Salem. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Pieter de Hondt Abraham de Blois, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-97

Bij het kamp van de Israëlieten worden door de wind grote hoeveelheden kwartels aangevoerd. De Israëlieten zijn onverzadigbaar en blijven maar kwartels eten waarna ze door God gestraft worden met ziekte en de dood. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Pieter de Hondt Abraham de Blois, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-102

In de slag van Israël tegen de Amalekieten verslaat Jozua Amalek. Mozes zit op de berg en houdt zijn armen omhoog met hulp van Aäron en Chur. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1934-171

Salomo zit op zijn troon en beveelt een van zijn soldaten het betwiste kind in tweeën te hakken.Een van de moeders smeekt om genade en bewijst zo dat zij de echte moeder is. De andere moeder (rechts) staat naast een dood kind, dat het hare was, wijst naar het levend kind en eist zijn dood (1 Kon.…

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1934-169

De Israëlieten strijden bij Gibeon tegen de legers van vijf Amoritische koningen. God stuurt hagelstenen en bliksem die de vijand verdrijven. Jozua in wapenuitrusting op de voorgrond. Rechts in de lucht de zon en rechts de maan. (Joz. 10:10-11). De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels,…

Pieter de Hondt Gilliam van der Gouwen, 1728, prent, RP-P-1934-164

Mannen, vrouwen en dieren trachten het stijgende water van de zondvloed te ontsnappen. Op de achtergrond rechts de ark van Noach. In de lucht donkere onweerswolken en bliksem. De prent heeft een Latijns onderschrift. (Gen. 7:12). De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en…

Pieter de Hondt Jacob van der Schley, 1763, prent, RP-P-OB-67.331

Portret van Hendrik Brouwer, gouverneur-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië van 1632 tot 1635. Aan de omlijsting hangen een zwaard en een slang.

Pieter de Hondt Jacob van der Schley, 1763, prent, RP-P-OB-67.336

Portret van Cornelis van der Lijn, gouverneur-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië van 1645 tot 1650.

Pieter de Hondt Jacob van der Schley, 1747 - 1779, prent, RP-P-1911-303

Gezicht op het stadhuisplein te Batavia, met in het midden het stadhuis en rechts een kerk. Op het plein bevinden zich mensen en honden.

Pieter de Hondt Jacob van der Schley, 1747 - 1779, prent, RP-P-1908-2312

Gezicht op een stenen vesting te Canton, door water omgeven. Binnen de vesting staan twee gebouwen en bomen. Op het water vele roeibootjes.